Septembrī Daugavpilī un Rēzeknē notiks diskusijas projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros

2023. gada 14. un 15. septembrī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēs diskusijas projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Diskusiju mērķis ir apspriest Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktās nacionālo interešu telpas Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, nodrošināt ierosinājumu un rekomendāciju izstrādi Latgales reģiona uzņēmējdarbību atbalstošas politikas uzlabošanai un turpmākajiem atbalsta pasākumiem speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē, Austrumu pierobežā.

2023. gada 14. septembrī plānotas ieinteresēto pušu diskusijas “Augsti kvalificēta darbaspēka attīstība un piesaiste – IT nozares attīstība Austrumu pierobežā” un “Reģionu cilvēkresursu un inovāciju piesaiste – augstskolu loma, savukārt 2023. gada 15. septembrī ieinteresēto pušu diskusijas “Latgales reģiona apdzīvotības perspektīva un instrumenti perspektīvas īstenošanai” un “SEZ kā reģionālās attīstības instruments – investīciju modelis bez ārējiem resursiem”.

Diskusiju ietvaros paredzēts uzklausīt un apspriest nozares ekspertu, uzņēmēju, ieinteresēto pušu vērtējumus par diskusiju tēmām, iespējām veicināt Austrumu pierobežas attīstību, sagatavojot Rīcības plānu Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2023.-2025.gadam.

Aicinām visus interesentus reģistrēt savu dalību diskusijās līdz š.g. 8. septembra pulksten 12:00 saitē: ej.uz/LPR_diskusijas.
Norises vietas:

2023. gada 14. septembris, Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, 301. auditorija;

2023. gada 15. septembris, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, 215. auditorija.

Diskusijas tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale)” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!