Europe Direct Dienvidlatgale centrs piedalās Nordregio forumā Reikjavīkā

17. oktobrī, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis Islandes galvaspilsētā Reikjavikā piedalījās Ziemeļvalstu Ministru padomes rīkotajā Nordregio forumā “Young Nordics – The key to a prosperous and green region”.
Nordregio forums ir ikgadēja tikšanās vieta profesionāļiem un politikas veidotājiem, kuri strādā ar reģionālo, lauku un pilsētu attīstību Ziemeļvalstīs. Šis forums ir vieta jaunu ideju, tendenču un zināšanu apmaiņai, vienlaikus mācoties vienam no otra.
Šogad Forumā parezēts koncentrēsies uz Ziemeļvalstu reģiona nākotni caur JAUNIEŠA perspektīvām.
“Nākotne pieder jaunatnei” – Nelsona Mandelas slavenie vārdi pirms 25 gadiem bija revolucionāri, savukārt gandrīz trīs gadu desmitus vēlāk valstu un reģionu nākotnes attīstība nav atdalāma no jauniešu iesaistes politikas veidošanā un plānošanā. Lai Ziemeļvalstu reģions kļūtu par sociāli ilgtspējīgāko un ZAĻĀKO reģionu pasaulē, ir svarīgi izprast jauniešu karjeras izvēli, mobilitātes modeļus un uzskatus par ilgtspējību. Visas jauniešu izvēles un uztvere ietekmēs turpmāko Ziemeļvalstu reģionālo attīstību. Lūkosim, kā šīs perspektīvas integrēt politikas veidošanā un plānošanā.
Jauniešu skatījums uz vides ilgtspējību un Zaļo pāreju

Zaļā pāreja ir ļoti nepieciešama, lai tiktu galā ar klimata pārmaiņām, taču sagaidāms, ka tai būs sociālā un ekonomiskā ietekme uz visām sabiedrības grupām, tostarp uz jaunākajām paaudzēm. Šeit parādās godīgas zaļās pārejas jēdziens. Šajā prezentācijā tika prezentēti svarīgākie atklājumi no reprezentatīvas aptaujas, kurā apkopoti Ziemeļvalstu iedzīvotāju viedokļi par Zaļo Eiropu. Aptaujā galvenā uzmanība pievērsta klimata politikai kā fundamentāliem virzītājiem pārejā uz zemu oglekļa emisiju sabiedrību, un tā koncentrējas uz šādiem aspektiem:

1) vispārējā attieksme pret klimata pārmaiņām un klimata politiku;

2) klimata pārmaiņu mazināšanas politikas pašreizējā ietekme uz indivīdiem un mājsaimniecībām;

3) klimata pārmaiņu mazināšanas politikas paredzamā ietekme uz indivīdiem un mājsaimniecībām;

4) klimata pārmaiņu mazināšanas politikas godīgums.

Pamatnostādnē tika aplūkoti šie aspekti no paaudžu perspektīvas: kā jaunāko cilvēku viedokļi atšķiras no vecāku paaudžu viedokļiem, atbildot uz aptaujas jautājumiem

Jaunieši kā partneri zaļajā pārejā – ilgtspējīgu kopienu veidošanā

Šajā panelī jauniešiem tika lūgts padoms un apspriestas pārbaudītas metodes, darbības un mācības no pašreizējiem projektiem un iniciatīvām par tādiem jautājumiem kā: ilgtspējīgs dzīvesveids jauniešiem lauku vidē? Kā mēs varam integrēt jauniešu perspektīvas zaļās pārejas politikā un iesaistīt jauniešus ilgtspējīgā vietējā attīstībā? Kuras darbības ir vissvarīgākās veikt vispirms? Skolu un koledžu kā inovācijas un zaļās pārejas centra loma? Kā veicināt jaunos uzņēmējus un pārmaiņu veicinātājus?

Jaunās balsis no Arktikas: ieskats par klimata pārmaiņām un mūžīgā sasaluma degradāciju.

Šajā prezentācijā tika pētīta jauniešu uztvere Grenlandē un Ziemeļvalstu Arktikā, lai izprastu klimata pārmaiņu un mūžīgā sasaluma degradācijas ietekmi uz viņu dzīvi. Tika pētīti pašreizējie projekti un stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu spējas, tostarp koprades un inovāciju laboratorijas. Šīs iniciatīvas dod iespēju jaunajai paaudzei sagatavoties un piedalīties zaļās pārejas plānošanā, kā arī izstrādāt adaptācijas stratēģijas. Jaunāko paaudžu balsīm ir izšķiroša nozīme, jo tās būs nākotnes līderi.

Apskatu sagatavoja: Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis