Aicina uz diskusiju “Atkritumu apsaimniekošana, novēršana vai izpratnes veicināšana” ar vides ekspertiem

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona paspārnē esošo Europe Direct Dienvidlatgale centru 2023. gada 18. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 15.00, Europe Direct Dienvidlatgales centra telpās rīko diskusiju ar vides ekspertiem “Atkritumu apsaimniekošana, novēršana vai izpratnes veicināšana”

Vidzemes Augstskolas pētnieki veic pētījumu par mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem, kura mērķis ir rast risinājumus un uzlabot iepakojuma atkritumu dalīto vākšanu mājsaimniecību un pašvaldību līmenī, t.i., gan organizējot iedzīvotājiem pieejamu dalīto vākšanu, gan izglītojot iedzīvotājus par dalītās vākšanas iespējām. Pētījuma ietvaros jau ir notikuši lauka pētījumi, aptauja, intervijas ar iedzīvotājiem, kā arī plānošanas dokumentu un likumdošanas analīze.

Analizējot atkritumu apsaimniekošanas un novēršanas sistēmu, esam noskaidrojuši, ka Latvijā iepakojuma atkritumu apsaimniekošanā ieviestā ražotāju atbildības sistēma (RAS) ļauj ražotājiem noslēgt līgumu ar RAS sistēmas operatoriem, piemēram, “Zaļo jostu” vai “Zaļo punktu”. Savukārt pašvaldības atkritumu dalīto vākšanu organizē ar apsaimniekotāju starpniecību. Līdz ar to mājsaimniecību līmenī iedzīvotāju izglītošana un informēšana par pareizu dalīto vākšanas sistēmu tiek organizēta gan ar atkritumu apsaimniekotāju starpniecību, gan to veic RAS operatori un citas iesaistītās puses.

Neskatoties uz to, ka sistēma ir pieejama iedzīvotājiem un 98 % pārtikas iepakojuma ražotāju ir iesaistījušies RAS, Latvija joprojām nespēj nodrošināt pietiekamu iepakojuma atkritumu pārstrādi, kas rada ikgadējus zaudējumus valsts budžetā.

Vidzemes Augstskolas pētnieki aicina Jūs piedalīties fokusgrupas diskusijā, lai noskaidrotu, kā labāk organizēt iepakojuma atkritumu dalīto vākšanu. Mums ir nepieciešams Jūsu viedoklis, lai varētu precīzāk izprast esošās atkritumu apsaimniekošanas un novēršanas sistēmas vājās puses un varētu izstrādāt pilnvērtīgas rekomendācijas politikas veidotājiem un citām iesaistītajām pusēm dalītās vākšanas sistēmas uzlabošanai vai pilnveidošanai.

Pētījuma ietvaros organizēsim divas fokusgrupas diskusijas, kas notiks:

Liepājā – 11.septembrī, plkst. 15.00 – 17.00, LIAA Liepājas biznesa inkubatora telpās Dārza ielā 4/8,

Daugavpilī – 18.septembrī, plkst. 13.00 – 15.00, Europe Direct Dienvidlatgales centra telpās, Saules ielā 15.

Plānojam, ka fokusgrupas diskusijās piedalīsies eksperti no:

  • Pašvaldības – vides jomas eksperti,
  • Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem,
  • Vides nevalstiskajām organizācijām,
  • Vides izglītotājiem,
  • Atkritumu apsaimniekošanas rīcībpolitikas veidotājiem.

Jūsu dalība fokusgrupu diskusijā ir brīvprātīga. Aprakstot fokusgrupu diskusiju rezultātus, iepazīstinot ar tiem plašāku publiku un uzglabājot datus, pētījuma īstenotāji Vidzemes Augstskolā ievēros Jūsu konfidencialitāti. Fokusgrupas diskusijas rezultātus apkopotā veidā integrēsim pētījuma rezultātos un izstrādātajās rekomendācijās politikas veidotājiem, kā arī prezentēsim pētījuma noslēguma konferencē, kas notiks 2023. gada 29. septembrī plkst. 11.00 – 15.00 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga). Reģistrēties konferencei iespējams ŠEIT!

Ar Latvijas Zinātnes padomes līdzfinansētā projekta “Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem” Nr. lzp-2020/1-0303 rezultātiem varēs iepazīties HESPI mājaslapā ŠEIT.

Atbildi par piedalīšanos fokusgrupas diskusijā sūtiet uz inga.belousa@gmail.com

Inga Belousa, ViA LZP projekta “Pavirzīšanas ietekme uz mājsaimniecību atkritumu pārvaldīšanas paradumiem” viespētniece