Pieejams semināra video ieraksts “Biznesa ideju ģenerēšana un veiksmīga idejas attīstīšana”

Latgales plānošanas reģions (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr. LV-LOCALDEV-0001 ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale) ietvaros, organizē inovatīvu biznesa ideju konkursu “Nākotnes atslēga 2023”.

2023.gada 22. martā ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties seminārā “Biznesa ideju ģenerēšana un veiksmīga idejas attīstīšana” ZOOM platformā, kur bija iespēja smelties impulsus veiksmīgai biznesa idejas attīstībai.

Semināru vadīja Raimonds Platacis – ideju ģenerators savā uzņēmumā, izdevējs un mārketinga speciālists.

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

#EEANorwayGrantsLatvia