Zīmējumu konkursa “Ziemassvētku brīnums” rezultāti

Latgales plānošanas reģiona (LPR) projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) kolektīvs saka lielu PALDIES bērniem, kuri izmanto Dienas aprūpes centra pakalpojumus Latgales reģionā, par piedalīšanos zīmējumu konkursā “Ziemassvētku brīnums”. Konkurss norsinājās no 1. līdz 18. decembrim, tika saņemti 23 brīnišķīgi bērnu zīmējumi, kuri skatāmi zemāk virtuālajā izstādē. Par konkursa laureātu kļuva Māris Zambars, kurš ir aktīvs Ludzas Dienas aprūpes centra apmeklētājs. Paldies Mārim un pārējiem dalībniekiem par brīnumaini skaistajiem zīmējumiem, kas priecēs un sildīs mūsu sirdis vēl ilgi!

Konkursa mērķis – atbalstīt un veicināt bērnu radošo domāšanu, iztēli un pašizpausmi. Konkursa Vērtēšanas komisijai šis bija sarežģīts darbs, jo visi bērnu zīmējumi ļāva noticēt Ziemassvētku brīnumam un sajust patieso svētku sajūtu. Darbi tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • idejas oriģinalitātē;
  • atbilstība konkursa noteikumiem;
  • tehniskais izpildījums.

Konkursā piedalījās bērni no vairākām Latgales sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām – Daugavpils, Balviem, Kārsavas, Ludzas un Rēzeknes. Visi konkursā iesniegtie darbi, kuri atbilda konkursa noteikumiem, ir skatāmi virtuālajā izstādē Latgales plānošanas reģiona mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā “DI Latgalē”, kā arī konkursa dalībnieki saņēma pateicības balvas no Latgales plānošanas reģiona par piedalīšanaos konkursā.

Konkursa darbu virtuālā izstāde:

Informāciju sagatavoja: projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv


Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862