Vispārējie dziesmu un deju svētki 2023. gadā notiks no 30. jūnija

Ievērojot svētku norises cikliskumu, kārtējie XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētki notiks 2023. gadā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, 15. februāra sēdē lēma Ministru kabinets.

Dziesmu un deju svētku likums nosaka, ka Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki notiek reizi piecos gados. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) 2021. gada rudenī apkopoja dažādu svētku sagatavošanā un sarīkošanā iesaistīto māksliniecisko kolektīvu vadītāju, pašvaldību, Svētku māksliniecisko darba grupu, LNKC konsultatīvo padomju argumentāciju un viedokļus, izvērtējot iespējami labāko svētku organizēšanas laiku. Jautājums skatīts Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes sēdē, kā arī Dziesmu un deju svētku padomē, norādīja LNKC.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar svētku sagatavošanā iesaistītajām pusēm līdz 2022. gada 2. ceturksnim plāno sagatavot svētku pasākumu plānu un māksliniecisko programmu, kā arī izvērtēt svētku pasākumiem piemērotākās norises vietas, ko vēlāk izskatīs Ministru kabinetā, norādīts Kultūras ministrijas sagatavotajā rīkojuma projektā.

2023. gada Dziesmu un deju svētki iezīmēs svētku tradīcijas 150. gadskārtu, tādēļ abu pasākumu vienojošais vadmotīvs ir “Dziesmu svētkiem 150. Tradīcija”.