Višķos notiks jauniešu festivāls “Jauns impulss Eiropas demokrātijai”

Europe Direct Dienvidlatgale”* centrs, kas darbojas Latgales plānošanas reģiona paspārnē, 2022. gada 27. augustā, piesaistot 10 dažādu nozaru ekspertus, Augšdaugavas novada Višķu estrādē rīko Jauniešu festivālu “Jauns impulss Eiropas demokrātijai”.

Festivāla mērķis ir ne tikai plašināt zināšanas par Eiropas Savienību, bet arī apzināties, ka katrs esam valsts neatņemama daļa, sabiedrības līdzdalībai ir izšķiroša nozīme, un  radītu pārliecību, ka katram viedoklim ir nozīme.

Pasākumā ar diskusijām un sarunām neformālajā gaisotnē, dalībniekos rosinās domapmaiņu, tiks aktualizēta tādas tēmas kā Latgales reģionā jauniešu līdzdalība, demokrātijas kultūra reģionā un cieņa un tolerance sabiedrībā.

Sarunu pasākumā pieaicinātie 10 eksperti dalīsies savā pieredzē, stiprinot eiropejiskās vērtības.

Pasākuma laikā ar “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītāju Oskaru Zuģicki un biedrības ”Dagne” vadītāju notiks domnīcas par Erasmus+ projektiem un savu ideju īstenošanu dzīvē.

Kopā ar Līvānu amatierteātra režisoru Oskaru Bērziņu un Preiļu novada Riebiņu jauniešu centra vadītāju Sintiju Ančevu un biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils komitejas pārstāvi Ņikitu Aleksejevu.

jauniešiem būs iespēja diskutēt par lauku apvidus jauniešu iespējām līdzdarboties un neformālo izglītību.

Kas ir sabiedrības līdzdalība? Vai jaunietis ir patērētājs vai ietekmētājs? Šos jauniešus festivāla dalībnieki pārrunās kopā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītājas vietnieces p.i. un Daugavpils pieteikuma Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam projekta vadītāju Diānu Soldāni un Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes daļas vadītāja Oļesju Ņikitinu.

Par Eiropas zaļo kursu, zaļo domāšanu, atkritumu pārstrādi, Eiropas invazīvajām sugām u.c. ar vidi saistītiem jautājumiem ar jauniešiem zināšanās dalīsies un sarunās iesaistīs Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Santa Rutkovska, Augšdaugavas novada vides speciāliste Guna Novika un Augšdaugavas novada Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine.

*- Kopš šī gada maija Latgales plānošanas reģiona paspārnē darbojas “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs, kas savu darbību uzsācis ar vērienīgu pasākumu kopumu, īstenojot virkni dažādu pasākumu izglītības, uzņēmējdarbības un jaunatnes jomās.

Europe Direct centrus finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Latvijā tie darbojas arī Gulbenē – ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Austrumlatgalē Rēzeknē, Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Cēsīs un Valmierā. Kopumā visā Eiropā darbojas vairāk nekā 420 Europe Direct centri, nodrošinot iedzīvotājiem savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosina iedzīvotāju diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook EuropeDirectDienvidlatgale.
Centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs