Visi Preiļu novada pašvaldības projektu konkursa dalībnieki saņems finansējumu

No 3. marta līdz 11. aprīlim tika pieņemti projektu pieteikumi Preiļu novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss”. Kopumā tika saņemti 17 projektu pieteikumi dažādās jomās: skaistumkopšana, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumi, kokapstrāde, auto remonts u.c.

26. aprīlī Preiļu novada pašvaldībā žūrijas komisija 5 locekļu sastāvā – Anete Urka (komisijas priekšsēdētāja, Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja), Liene Mūrniece (Preiļu novada pašvaldības finanšu analītiķe), Andrejs Zelčs (Daugavpils LIAA Biznesa inkubatora vadītājs), Juris Vucāns (SIA “Picu Bode” direktors), Andris Kucins (LPR Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs) – izvērtēja saņemtos projektu pieteikumus. Kopējā grantu konkursam pašvaldības budžetā rezervētā summa ir 30 000 EUR. Pieteikto projektu kopsumma 72 668.47 EUR no kuriem pašvaldības grantu pieprasījumu summa ir 29 649.99 EUR.

Preiļu novada dome 28. aprīļa kārtējā sēdē lēma apstiprināt finansējuma piešķiršanu visiem 17 projektiem. Šajā gadā apstiprinātie projektu pieteikumi:

 • SIA “Maratons AV” – projekts paredz vieglmetāla disku taisnošanas un metināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Preiļos, kas ļaus paplašināt autoservisā sniegto pakalpojumu klāstu. Kopējā projekta summa 4068.99 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2034.49 EUR.
 • z/s “Rāznas” – projekta ietvaros iegādāsies aprīkojumu (laivas, airi, kubls ar ūdens-gaisa masāžu un apkuri, grils, laipa u.c.) tūrisma pakalpojumu dažādošanai un attīstībai. Kopējā projekta summa 6143.09 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
 • SIA “REIL” – kafijas aparāta un piena ledusskapja iegāde, ar mērķi izveidot pašapkalpošanās kafejnīcu, lai padarītu iedzīvotājiem pieejamāku ētiski un ilgtspējīgi iegūtu premium (specialty) līmeņa kafijas pupiņu kafiju un kafijas dzērienus. Kopējā projekta summa 14 637.97 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
 • Saimnieciskās darbības veicēja Elīna Volonte – jauna aprīkojuma iegāde friziera pakalpojumu modernizēšanai Preiļos. Kopējā projekta summa 704.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 352.00 EUR.
 • SIA ”VEKTOR” – projekts ietver kabeļu lokatora ar marķieru meklēšanu iegādi. Šāds aprīkojums ļaus uzņēmumam attīstīt savus pakalpojumus, uzlabos uzņēmuma tēlu, kā arī radīs jaunas darbavietas. Kopējā projekta summa 6413.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
 • Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Volonts – projekts paredz pārvietojamā nomas multifunkcionālā kubla un piekabes – platformas iegādi. Kopējā projekta summa 4820.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2420.00 EUR.
 • Saimnieciskās darbības veicēja Marta Vutnāne – projekta ietvaros tiks iegādāti krēsli atpūtas telpām, kas tiks piedāvātas uz nomu dažādiem pasākumiem. Projekta mērķis ir atjaunot un uzturēt Sīļukalna ciematā vecā bērnudārza telpas, piedāvājot tās dažādiem semināriem, mācībām, meistarklasēm u.c. pasākumiem. Kopējā projekta summa 2950.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1475.00 EUR.
 • SIA “KRM” – projekts paredz iegādāties papildu kokapstrādes iekārtas, lai kāpinātu ražoto izglītojošo koka kalendāru izstrādājumu kvalitāti un daudzveidību. Kopējā projekta summa 1746.35 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 873.18 EUR.
 • Pašnodarbinātā persona Raivis Lozda – par piešķirto finansējumu tiks iegādātas piepūšamās atrakcijas, kas papildinās jau esošo piedāvājumu, lai nodrošinātu inovatīvus izklaides pakalpojumus iedzīvotājiem Latgales reģionā. Kopējā projekta summa 2500.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1250.00 EUR.
 • SIA EVRO WOOD – piešķirtais finansējums paredz programmatūru iegādi, lai sniegtu projektēšanas pakalpojumus un paaugstinātu darba efektivitāti, kā arī jaunu darba vietu radīšanu. Kopējā projekta summa 5633.11 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
 • SIA ONIONS – projektā paredzēts iegādāties kolodiālās dzirnavas sēklu smalcināšanai, pastu veidošanai, sēklu batoniņu ražošanai, kā arī riekstu sviesta halvas pagatavošanai. Kopējā projekta summa 5263.50 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2500.00 EUR.
 • SIA “Aglyuna muna sāta” – projekta mērķis paredz iegādāties trauku mazgājamo mašīnu un ūdenskrānu ar maisītāju, kas uzlabos darba apstākļus kafejnīcā “Somersēta”. Kopējā projekta summa 1590.23 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 657.12 EUR.
 • SIA “Dream steps” – projekta ietvaros tiks izstrādāta mājaslapa, kas ļaus veidot uzņēmuma tēlu un būs kā klientu piesaistes kanāls. Kopējā projekta summa 3980.00 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1990.00 EUR.
 • Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne Nicmane – projekts paredz finansējumu ieguldīt elektrības jaudas palielināšanā zīmolam “Jašas podi” un līdzfinansējuma segšanai ES Leader projektā. Kopējā projekta summa 4528.01 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2264.00 EUR.
 • Saimnieciskās darbības veicēja Iluta Greiža – projekts paredz esošo skaistumkopšanas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanu, iegādājoties jaunas iekārtas. Kopējā projekta summa 2781.80 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 1390.00 EUR.
 • IK “Vimo” – iesniegtā projekta mērķis ir uzlabot produktivitāti un kvalitāti vasaras terases kafejnīcā, lai varētu piesaistīt pēc iespējas vairāk tūristu Preiļu novadam. Kopējā projekta summa 4185.65 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 2092.82 EUR.
 • Nadežda Larionova – piešķirtais finansējums ļaus paaugstināt esošo skaistumkopšanas pakalpojumu efektivitāti, kā arī piedāvāt jaunus pakalpojumus. Kopējā projekta summa 702.77 EUR, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums 351.38 EUR.

Ar domes sēdē pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu tiks iepazīstināti visi projektu pieteicēji, ar kuriem mēneša ietvaros, atbilstoši konkursa nolikumam, tiks slēgts līgums par piešķirto līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa