Lielās talkas un Vides dienas Daugavpilī talkošanas koordinatorus, dabas draugus aicina piedalīties izglītojošā sarunā

5. maijā Daugavpilī notiks Europe Direct Dienvidlatgale” atklāšana“Vides diena Daugavpilī”. Šajā dienā pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ieplānotas neskaitāmas ar vidi un Eiropas zaļo kursu saistītas aktivitātes, arī vides sakopšanas talkas, kuru norisi Latgales plānošanas reģions un Daugavpils Izglītības pārvalde, sadarbībā ar vides organizācijām iecerējušas organizēt ar jaunu “skanējumu”, to norisē ieintegrējot saturīgas sarunas un savākoto atkritumu auditu.

Atkritumu audits ir pētnieciska aktivitāte, kas stiprina pilsonisko līdzdalību savas apkārtnes sakopšanā un pilnveido izpratni par to, cik daudz un kāda veida atkritumi visvairāk ir savākti vides sakopšanas talkā, un kādiem preču zīmoliem būtu jāuzņemas vislielākā atbildība. Atkritumu audits ir arī veiksmīgs palīgs ceļā uz atkritumu daudzuma mazināšanu.

Kā sasaistīt atkritumu auditu ar talkošanu? Kādi sagatavošanās darbi būtu jāveic, lai atkritumu audits izdotos? Kā šādu atkritumu auditu noorganizēt praktiski? Un kas būtu jādara pēc atkritumu audita? Atbilžu meklēšanai uz šiem jautājumiem 28. aprīlī plkst. 16.00 – 17.00 organizējam Zoom sarunu, kur savu zīmolu audita un poligona atkritumu analīzes pieredzi stāstīs biedrības Zero Waste Latvia pārstāve Mairita Lūse. Sarunu vadīs biedrības Zaļā brīvība un Daugavpils 2027 pārstāve Inga Belousa.

Ceram, ka šī saruna būs noderīga ikvienam aktīvistam, kas organizē vides sakopšanas talkas un vēlas papildināt savas zināšanas par atkritumu audita ieintegrēšanu talkošanā.

Pieteikšanās sarunai: forms.gle/KLfrQvbE27Fqj9s58

Zoom links interesentiem tiks izsūtīts 28. aprīļa rītā uz pieteikumos norādītajiem e-pastiem.

Ja mēs gribam saglabāt tīru un drošu vidi sev un nākamajām paaudzēm, jārīkojas jau tagad un visiem kopā!

Papildu informācija: Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv