Uzsāk darboties Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīkls

Ar pirmajām ievadmācībām 7.-8. jūlijā uzsāka darboties Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīkls. Tajā piedalās 20 jaunieši no dažādiem Latvijas plānošanas reģioniem, lai mācītos vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu (EJD) un īstenotu aktivitātes EJD dialoga 9. cikla ietvaros.

Vēstnieki veiks konsultācijas ar citiem jauniešiem visā Latvijā par tādiem jautājumiem kā informācija un izglītība, iniciatīva un pilnvarošana, pārvaldība, mobilitāte un solidaritāte, kā arī piekļuve infrastruktūrai. Visi šie jautājumi saistīti ar EJD 9. cikla virsmērķiem, kuriem pamatā ir Eiropas Jaunatnes mērķi – Nr.3. Iekļaujoša sabiedrība un Nr. 10 Ilgtspējīga zaļa Eiropa. Tāpat vēstnieki pārstāvēs Latvijas delegāciju Eiropas Jaunatnes konferencē Prāgā no 10.-13. jūlijam, būs daļa no EJD konferences organizatoriem jauniešu festivāla “Kopums” laikā 12.-13. augustā, Jūrmalā, kā arī pēc konsultācijām mēģinās veikt jauniešu ideju ieviešanas aktivitātēs dzīvē. Tīkla noslēgumā jaunieši dalīsies savā pieredzē, organizējot vebināru.

Jaunieši Latgalē droši var vērsties pēc padoma, ieteikuma, vai arī vienkārši konstruktīva dialoga, pie Eiropas jauniešu vēstnieka – Normunds Kalinka (biedrība “Dagne”, Krāslavas novads),

 pie Nikolas Kursītes un Alīnas Boliņas no Daugavpils pilsētas, kura arī pievienojusies #EiropasJaunatnesDialogs vēstniekiem.

Visā vēstnieku tīkla darbības laikā no 2022. gada maija līdz 2023. gada jūnijam jauniešiem notiks regulāras mācības un tiks nodrošināts mentoru atbalsts. Eiropas Jaunatnes dialoga tīkla ieviesējs un organizators ir nobinājums “Baltijas Reģionālais fonds”. Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīkls ir Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024” ieviešanas aktivitāte, kurš tiek finansēts no Eiropas Komisijas.

Šajā laikā ikvienai pašvaldībai, iestādei un biedrībai ir iespēja īstenot vietējās konsultācijas sadarbībā ar vēstnieku tīkla jauniešiem, lai sadzirdētu savu jauniešu viedokli šajos jautājumos. Dažādās Latvijas pašvaldībās izstrādātie ieteikumi dialoga laikā, viedokļi un vērtējumi bieži kalpo par pamatojumu izstrādājot projektu pieteikumus, jaunatnes stratēģijas dokumentus un plānojot vietējās aktivitātes un tālāko attīstību. Nacionālā līmenī jauniešu viedokļi tiks ņemti vērā aktualizējot un plānojot politikas plānošanas dokumentus. Eiropas jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments un Strukturēta dialoga pēctecis.

EK_0.png