Vēl tikai līdz 24.oktobrim var iesniegt projektu jaunas biznesa idejas īstenošanai Latgalē!

EEZ grantu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārtas ietvaros vēl tikai līdz 24.10.2022. uzņēmēji var iesniegt savu biznesa ideju un pretendēt uz granta finansējumu līdz 20 000 EUR apmērā ar atbalsta likmi 75%.

Potenciālajiem Projektu pieteikumu iesniedzējiem vērtīgi atcerēties trīs būtiskākos aspektus, kas noteiks, vai ideja tiks atbalstīta:
1) vai pieteicējs būs uzmanīgi iepazinies ar programmas nosacījumiem;
2) vai Iesnieguma aizpildīšanā ir ņemti vērā norādījumi un ieteikumi, kas norādīti slīprakstā;
3) vai pretendentam ir pietiekama finanšu un administrēšanas jeb vadīšanas kapacitāte, lai priekšfinansētu projekta īstenošanu, kā arī sekmīgi to īstenotu kopumā.

Tāpat būtiski ir atcerēties, ka tikai iekārtas iegāde nevar būt projekta pašmērķis, bet svarīga ir jauna produkta/pakalpojuma radīšana vai esošā efektivizēšana.

Obligātais programmas nosacījums – jaunas darba vietas radīšana, kas dažreiz uzņēmējiem “paslīd” garām”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas attīstības instrumenta departamenta direktore Iruma Kravale pauž gandarījumu par to, ka “konkursa ietvaros atbalstu vēl varēs saņemt Latgales uzņēmēji. Kas tie būs par uzņēmumiem? Noteikti – paši darbīgākie, tie, kas uzdrīkstas sapņot un pamana iespējas, kas ir tepat līdzās!”

Projekta ieviešanas komanda ir parūpējusies, lai uzskatāmi tiktu atspoguļotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem! Ar atbilžu detalizētākiem skaidrojumiem var iepazīties šeit. Tāpat ir izstrādāta pašnovērtējuma lapa, kas ir lielisks rīks, lai minimizētu kļūdas, sniedzot informāciju gan par projekta pieteicēju, gan pašu projektu.

 “Pieteikšanās grantu programmas konkursa 3. kārtā notiek līdz pat 24.10.2022., ieskaitot. Svarīgi ir apzināties, ka eksperti, izvērtējot katra Projekta iesnieguma atbilstību konkursa nosacījumiem, ņems vērā tikai un vienīgi to informāciju, kas norādīta pieteikumos un tam pievienotajos dokumentos. Līdz ar to te noder tautas sakāmvārds – “septiņreiz nomēri, un tad  – griez!”. Savukārt, vērtējot pretendentu iesniegto informāciju, trešajā (kvalitātes kritēriju) pārbaudes posmā ir paredzēta arī situācija: ja divi vai vairāki pretendentu pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad, lai sarindotu pieteikumus prioritārā secībā, saskaņā ar nolikumu, var tikt ņemts vērā arī pieteikuma iesniegšanas datums un laiks.”, uzsver Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Ir noteikts, ka  EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros apstiprinātie projekti tiks īstenoti līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Atgādinām, ka pieteikšanās atbalsta saņemšanai grantu programmas 3. kārtā ir atvērta līdz 2022. gada 24. oktobrim (ieskaitot). Papildus informācija un pieteikšanās dokumenti ir pieejami šeit. Aicinām ieskatīties arī septembrī notikušā informatīvā semināra ierakstā, kas ir pieejams šeit. Aicinām sekot līdzi informācijai LPR mājas lapā lpr.gov.lv vai sociālo tīklu kontos: Uzņēmējdarbība Latgalē, kur tāpat ik nedēļu tiek publicēti biežāk uzdotie jautājumi un Latgales plānošanas reģiona oficiālajā FB kontā.

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 

Informāciju sagatavoja: Latgales uzņēmējdarbības centrs, luc@lpr.gov.lv