Vēl līdz 16.12.2022. pieejams finansiāls atbalsts uzņēmuma intelektuālā īpašuma aizsardzībai

No 2022. gada 10. janvāra mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī jaundibinātie uzņēmumi (personas ar pašnodarbinātā apliecību, uzņēmējdarbības apliecību vai lauksaimnieka apliecību) ir tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu no Ideas Powered for Business SME Fund. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un kas ilgs no 2022. gada 10. janvāra līdz 16. decembrim. Šim gadam plānoti 16 miljoni finansiāls atbalsts intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Finansiālās kompensācijas saņemšanai var pieteikties visi mazie un vidējie uzņēmumi, kas reģistrēti Eiropas Savienībā. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 2,250 eiro apmērā.

Covid-19 pandēmijas rezultātā daudziem uzņēmumiem nācies pārtraukt vai apturēt darbību, kas viņus arī finansiāli ietekmējis. Intelektuālā īpašuma aizsardzībai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tiem uzņēmumiem, kuru darbība notiek tiešsaistē un tie tirgo savas preces  un pakalpojumus tiešsaistē, jo tieši e-komercijas platformas, piemēram, AMAZON vai EBAY, pašlaik saskaras ar vislielākajiem IP pārkāpumiem. Tādēļ ikvienam, kas gatavojas attīstīt savu uzņēmējdarbību vai tirdzniecību tiešsaistē, vajadzētu aizsargāt savus zīmolus, un finansiālais atbalsts ir liels stimuls pēc iespējas ātrāk rūpēties par savu intelektuālā īpašuma aizsardzību, lai netiktu pieļauta preču zīmes nelikumīga izmantošana.

 Kā izmantot atbalstu uzņēmumiem?

Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties daļējai kompensācijai līdz 75% apmērā. Nodevas par preču zīmju vai dizainparaugu iesniegšanu un reģistrāciju valsts, reģionālā un ES līmenī var segt līdz pat 75%, bet ārpus ES līdz 50%. Intelektuālā īpašuma portfeļa sākotnējās analīzes pakalpojumu kompensācija ir paredzēta 90% apmērā. Izgudrojumu patentēšanas nodevu nacionālajā līmenī sedz arī līdz pat 50%. Finansējums no SME fonda tiks nodrošināts intelektuālā īpašuma vaučeru veidā, lai līdzfinansētu divu veidu darbības:

  1. vaučeris – ar limitu 1500 eiro paredzēts (IP Scan) IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumam, preču zīmes reģistrācija, dizainparauga reģistrācija;
  2. vaučeris – patenti latvijā, kas tiks iegūti, piešķirts 750 eiro limits.

 Darbības, lai saņemtu dizainparauga finansiālu atbalstu:

1.Iesniegt līdzfinansējuma pieteikumu, pievienojot:

  • PVN maksātāja apliecību (ja esat PVN maksātājs), izrakstu no uzņēmumu reģistra, uzņēmējdarbības apliecību, individuālās darbības apliecību vai lauksaimnieka apliecību;
  • uzņēmuma bankas konta izrakstu;
  • parakstītu SME deklarāciju (ja pieteikumu iesniedz pārstāvis);
  • aizpildiet un iesniedziet dotācijas pieteikuma veidlapu.

2.Saņemt dotāciju un vaučeri (- us):

  • vaučeris jāaktivizē nākamo 4 mēnešu laikā (termiņu var pagarināt uz vēl diviem mēnešiem)

3.Iesniegt pieteikumu(-us)/saņemt pakalpojumu un samaksāt par IP darbībām:

  • aizpildīt un iesniegt atlīdzības atmaksas veidlapu;
  • atmaksa tiks veikta uz uzņēmuma bankas kontu viena mēneša laikā.

Pārpublicēts no metida.lv/finansials-atbalsts-intelektuala-ipasuma-aizsardzibai/  

Informācija par atbalstu arī EUIPO tīmekļa vietnē: euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund