Veiksmīgi norisinājās amatnieku radošās darbnīcas Līvānos

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latgales tematiskie ciemi” organizēja iedvesmojošas 2 dienu radošās darbnīcas Latgales amatniekiem (ar naktsmītnēm), lai sekmētu jaunu, konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu veidošanos un attīstību, kopā pulcējot vairāk nekā 20 amatniekus. Apmācības tika organizētas 15.-16. augustā un 17.-18. augustā, Līvānos, Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Crafts ietvaros.

Lektore Dr.Art. Aija Freimane stāstīja par amatniecības nozaru jaunumiem, aktualitātēm Latvijā un pasaulē, mūsdienīgas amatniecības produkta dizaina īpašības, priekšrocības un potenciāls, labās prakses piemēri. Notika demonstrējumi un amatniecības produkta dizaina, krāsas, formas analīze un ieteikumi jaunu amatniecības produktu veidošanā. Māksliniece/dizainere Elita Patmalniece dalījās ar savu veiksmes stāstu un iedvesmoja amatniekus jaunām idejām.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Ieskats pasākuma gaitā:

1.diena “Kokapstrādes, kremikas un stikla radošās darbnīcas” video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=XNdPe3YPu6s

▶️ iedvesmas stāsti no dizaineres Elitas Patmalnieces;
▶️ mākslinieces Ingas Salmiņas meistarklases Līvānu stikla darbnīcā;
▶️ koktēlnieka Jāņa Ziemeļa pieredzes stāsti;
▶️ kokamatnieka Jāņa Spuriņa radošās darbnīcas EcoPinus darbnīcā Līvānos;
▶️ jaunu ideju ģenerēšana starp amatniekiem.

 

 

 

 

 

2.diena “Tekstila un metālapstrādes radošās darbnīcas” video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=LRRZUYGeO4I

▶️ dzīves stāsti un vērtīgās atziņas dizainā no dr.Art Aija Freimane;
▶️ smaržīgu deķu aušana un  personīgā ziedu un zāļu mandalas veidošana
▶️ tekstilmākslinieces Anneles Slišānes austie neparastos deķi no maizes maisiņiem, telefona austiņām, reklāmas avīzēm utt.;
▶️ spīdīgu deķu aušana no kasešu lentām un avīzēm;
▶️ iedvesmas stāsti no kolorītās mākslinieces Elitas Patmalnieces;
▶️ kalēja Valērija Konstantinova demonstrējumi;
▶️ amatnieku pārdomās un idejas jaunu produktu radīšanai.
MILZĪGS GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO!
Paldies liels par sadarbību Latgales tematiskie ciemi un Handmade Latgola!