VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklēja Rēzekni

Ceturtdien, 26. maijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklēja Rēzekni, kur tikās ar valstspilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, lai pārrunātu aktuālos pašvaldības attīstības projektus un iespējas, ko sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās atbalsta programmas pašvaldībām. Vizītes laikā ministrs arī tikās ar Ukrainas civiliedzīvotājiem un apskatīja viņu izmitināšanas vietas.

Tiekoties ar pašvaldības vadību, ministrs informēja par VARAM izstrādātajiem pašvaldību investīciju un atbalsta instrumentiem, kā arī iespējām pretendēt uz kādu no ministrijas pārziņā esošām Eiropas Savienības (ES) fondu programmām, kas tostarp mērķētas uz uzņēmējdarbības vides attīstību, infrastruktūras labiekārtošanu un iedzīvotājiem būtisku projektu realizēšanu pašvaldības teritorijā.

Rēzeknes teritorijā ar VARAM atbalstu realizēti, uzsākti vai apstiprināti vairāki iedzīvotājiem un pašvaldības attīstībai būtiski projekti, piemēram bērnudārza ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles un Rēzeknes pilsētas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana; pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” atjaunošana. Tāpat sniegts nozīmīgs atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru.

“Skaidra vīzija, stratēģisks redzējums un mērķtiecīgs darbs palīdz tikt pie vēlamā rezultāta un sasniegt mērķus. Un Rēzekne mērķtiecīgi strādā pie pievilcīgas pilsētas tēla veidošanas un uzņēmējdarbības atbalsta,” tikšanās laikā uzsvēra domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs. Tādējādi laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Rēzekne no ES fondu līdzekļiem VARAM kompetences jomās kopumā saņēmusi vairāk nekā 32,7 milj. eiro. Papildu tam 2020. un 2021. gadā piešķirti valsts aizdevumi vairāk nekā 1 milj. eiro apmērā no ministrijas izstrādātās atbalsta programmas Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai, kas lielākoties atvēlēti ceļu tīkla labiekārtošanai: Viļakas ielas posma rekonstrukcijai no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai,  Stacijas ielas posma pārbūvei no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, kā arī Rēzeknes pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbiem.

Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, pašvaldībām 2022. gadā plānots atvēlēt valsts budžeta finansējumu aizdevuma formā 70 milj. eiro apmērā, ko paredzēts piešķirt plašam mērķu lokam, tai skaitā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai, ceļu tīklu labiekārtošanai vai iedzīvotājiem nozīmīgu projektu realizēšanai, piemēram, īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona. Tāpat VARAM šogad turpina augstas gatavības pašvaldību investīciju programmu uzņēmējdarbības vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, un kopumā pašvaldībām būs pieejami vairāk nekā 36 milj. eiro.

Ministrijas pārstāvji, ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo sadarbības pieredzi ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību un atzīmējot tās komandas saliedēto darbu, cer, ka tieši Rēzeknes izmantos piedāvātās iespējas un apgūs daļu no pieejamajām investīcijām.

Avots: rezekne.lv