Var pieteikties dalībai Latvijas stendā izstādē “World Food Istanbul”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē “World Food Istanbul”, kas norisināsies no 2022. gada 1. līdz 4. septembrim!

World Food Istanbul ir Turcijas lielākā pārtikas izstāde, kas pulcē teju 23000 apmeklētājus no 129 valstīm. Izstādē tiek pārstāvēti visi pārtikas un dzērienu segmenti. Latvijas stends paredzēts izstādes 2. hallē ar standarta stenda konstrukciju. Dalībai tiks apstiprināti 5 – 6 uzņēmumi.

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti tie, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeitJa dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākumu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” saskaņā ar 2015. gada 1. decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit!

Stenda dalībniekiem pašiem vai, kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi, eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit!

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.