Valsts atbalsts tiešo nodokļu atvieglojumu veidā stiprinās Latgales SEZ attīstību

2022.gada 5.martā stājās spēkā grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās“, kas precizē tiešo nodokļu atlaižu procentuālo apmēru lielām, vidējām un mazām speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) kapitālsabiedrībām no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, palielinot reģionālā atbalsta bāzes intensitāti Latgales un Kurzemes reģionā. Grozījumi precizē atbalstu arī kapitālsabiedrībām, kuras Covid-19 pandēmijas dēļ kļuvušas par grūtībās nonākušām kapitālsabiedrībām.

Līdz 2021.gada 31.decembrim ar likumu noteiktā maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte SEZ kapitālsabiedrībai, kura atbilst lielas kapitālsabiedrības statusam, bija 35% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas, vidējai – 45%, bet SEZ kapitālsabiedrībai, kura atbilst mazas kapitālsabiedrības statusam, – 55% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas. Līdz ar likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” izmaiņām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti Latgales SEZ kapitālsabiedrībām iespējams palielināt, attiecīgi paredzot 40% lielām, 50% vidējām un 60% mazām kapitālsabiedrībām no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas.

Jāpiebilst, ka tām kapitālsabiedrībām, kuras ir noslēgušas ieguldījumu līgumus ar SEZ līdz 2021.gada 31.decembrim, tiešo nodokļu atlaižu summa nemainās, savukārt kapitālsabiedrībām, kas slēgs ieguldījumu līgumus pēc likuma izmaiņām, tiks attiecināti jaunie nosacījumi par tiešo nodokļu atlaižu summu piemērošanu.

Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis atzīmē, ka īpaši pozitīvi vērtē likumā iekļauto normu par iespēju palielināt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētas reģionālās attīstības atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros par 20% mazajām un par 10% vidējām SEZ kapitālsabiedrībām, kas savu komercdarbību veic Latgales reģionā.

“Valsts atbalsts tiešo nodokļu atvieglojumu veidā ir vitāli nozīmīgs SEZ esošajiem un topošajiem dalībniekiem. Esam pārliecināti, ka jaunie likuma grozījumi radīs uzņēmējos papildus interesi par investēšanas iespējām Latgales SEZ teritorijā. Paredzam, ka šo pasākumu ieviešana stimulēs SEZ turpmāku attīstību un dos papildus pienesumu valsts un Latgales reģiona pašvaldību budžetos” rezumē Jānis Lāčplēsis.

Pandēmijas izraisītā krīze nenoliedzami ir ietekmējusi ražošanas procesus visā pasaulē, tomēr savā veidā šis laiks ir pavēris iespējas piesaistīt arī jaunas investīcijas. Krīzes ietekmē Latgalē ir palielinājies brīvi pieejamais darbaspēks, cilvēki aizvien vairāk atgriežas no ārzemēm un lielpilsētām, lai būtu tuvāk mājām, tuvāk dabai Latgalē. Ceram, ka pieņemtie likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” grozījumi, ko šoreiz apstiprināšanai Saeimā virzīja LR Satiksmes ministrija, ieviesti darbībā, veicinās arī jaunu darbavietu veidošanos reģionā.

Informācijai:

Latgales plānošanas reģiona administrācija, kas nodrošina Latgales reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un kuras ietvaros ar Valsts atbalstu kopš 2017. gada darbojas Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ), piedāvā uzņēmumiem attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, saņemt 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, ja uzņēmums izvēlas uzņēmuma peļņu sadalīt dividendēs un līdz pat 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim.  Savukārt no 2020. gada 11.jūnija, kad spēkā stājās Latgales SEZ normatīvā regulējuma grozījumi, kas paredz uzņēmumiem atbalsta paplašināšanu un nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām, par pamatu nodokļu atvieglojumu saņemšanai ir arī izmaksas darba spēka atalgojumā jaunām darba vietām par 2 gadu periodu ar nosacījumu, ka SEZ kapitālsabiedrības darbinieki ir deklarēti Latgales reģiona teritorijā.

Šobrīd Latgalē savu komercdarbību īsteno 21 kapitālsabiedrība ar Latgales SEZ statusu. Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām tās teritorijā ir noslēgti 42 investīciju līgumi 29, 85 milj. EUR ieguldījumu apmērā. LSEZ teritorijā ir iekļauti 86,79 ha platības un realizēti 26 projekti, kopā izveidojot 227 jaunas darba vietas.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: 26511047., www.lpr.gov.lv/lsez