Uzņēmēju attīstības projektiem ir pieejams fondu finansējums

Latgales plānošanas reģiona (LPR) rīkotais projektu konkurss uzņēmējiem “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” rit pilnā sparā, un līdz 1. jūnijam, pēdējai  pieteikumu iesniegšanas dienai, ir palikušas  trīs nedēļas. Laika ir pietiekami daudz, lai, aizpildot nepieciešamos projekta dokumentus, īstenotu savu biznesa ideju.

Programmas atbalsts tiks piešķirts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Atbalsta saņēmējs var būt saimnieciskās darbības veicējs, kā arī uzņēmums, kurš nodarbina līdz 20 darbiniekus un tā apgrozījums ir līdz 1 000 000 EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Atbalstu vienam projektam var saņemt no 5 000 – 10 000 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.

Attiecināmās izmaksas var būt:

  • jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde, Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas;
  • maksa par darbinieku dalību mācībās;
  • pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
  • audita izmaksas.

Latgales reģiona uzņēmējiem ir dotas vairākas būtiskas iespējas, lai veiksmīgi attīstīt savu biznesu, nepieciešams tikai atnākt un paņemt to, kas ir piedāvāts. Un grantu konkurss ir tam labs piemērs. Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komanda ir gatava sniegt informatīvu atbalstu esošam vai topošam uzņēmējam pieteikuma sagatavošanai biznesa idejām, kas vērstas uz mūsu reģiona attīstības veicināšanu, jaunu darba vietu radīšanu un uzņēmējdarbības rādītāju uzlabošanu,” atzīmē LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Jau iepriekš informējām, ka aprīļa beigās norisinājās tiešsaistes seminārs par būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, piesakoties minētajam grantu konkursam. Sīkāka informācija par semināru un video ieraksts, kur minēti arī lielākie klupšanas akmeņi 1.konkursa kārtā, ir pieejami šeit. Prezentāciju var lejupielādēt šeit.

 Nereti uzņēmēji atzīst, ka ir nepieciešams papildus impulss jeb motivācija, lai kāda iecere “ieraudzītu dienas gaismu”. Arī konkrētais grantu shēmas konkurss var kalpot kā lieliska motivācija. Pie tam, šajā gadījumā, nav jāraksta apjomīgs biznesa plāns. Pietiek tikai ar projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un jāatceras tam pievienot nepieciešamos dokumentus,” uzsver LPR Grantu shēmas koordinatore Elīna Ģipsle.

Plašāk par iepriekšminēto atbalsta programmu un saistošiem dokumentiem var iepazīties šeit.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Informāciju sagatavoja

Latgales plānošanas reģiona

Latgales uzņēmējdarbības centrs