Tuvojas pieteikumu iesniegšanas termiņi Radošās Eiropas programmas uzsaukumiem

Jau maijā beigsies pieteikumu iesniegšanas termiņš diviem Radošās Eiropas kultūras atzara uzsaukumiem:

– Eiropas Sadarbības projekti (Small, Medium, Large scale) 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 5.maijā 17:00 (pēc Briseles laika)
– Eiropas literatūras aprites konkurss (ŠEIT)
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. maijā 17:00 (pēc Briseles laika)

Atvērtie starpnozaru atzara uzsaukumi:

– NEWS-Journalism Partnerships (ŠEIT)
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 7. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika)
– Inovāciju Laboratorija (ŠEIT)
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 7. septembrī 17:00 (pēc Briseles laika)