Tiek veikts pētījums “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas universitāti veic pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”.

Pētījuma mērķis ir apzināt dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos, kā arī pašvaldību atbalsta instrumentus remigrācijas veicināšanai, lai izzinātu jaunu darba vietu izveides un piesaistes iespējas reģionos un sagatavotu priekšlikumus kāds atbalsts vai resursi būtu nepieciešami remigrācijas mērķu sasniegšanai.

Pētījuma “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai” ietvaros ar tiešsaistes anketēšanu, padziļinātām intervijām, kā arī fokusa grupu diskusijām tiks apkopota sekojoša informācija:

  • par dzīves un darba iespējām Latvijas reģionos, kas ir veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai;
  • rasti risinājumi jaunu darba vietu izveidei un darba spēka piesaistei reģionos, nodrošinot priekšnoteikumus remigrācijai;
  • apzināti reģionālās attīstības izaicinājumi Latvijas pašvaldībās un pozitīvās prakses ieviešanas iespējas remigrācijas veicināšanā;
  • izstrādāti ieteikumi pašvaldībām un plānošanas reģioniem efektīvākai remigrācijas norisei Latvijā, apzinot piemērojamās nozares un nepieciešamos resursus.

Pētījuma gaitā tiks izstrādātas rekomendācijas, rasti risinājumi un efektīvi priekšlikumi remigrācijas sekmēšanai. Īpaša uzmanība tiks veltīta ieteikumu izstrādei pašvaldībām un plānošanas reģioniem efektīvākai remigrācijas norisei Latvijā, apzinot piemērojamās nozares un nepieciešamos resursus.

Pētījumā iegūtā informācija par  dzīves un darba  iespējām, uzsverot  darba  iespējas  un atbalsta  instrumentus pašvaldībās, vieglai satura uztveramībai tiks apkopota infografikās. Papildus tiks sagatavoti arī materiāli un komunikācijas risinājumi plānošanas reģionu un remigrācijas koordinatoru darbam.

Pētījumu “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai” vada Dr. Līga Brasliņa, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētniece.

Aktivitāte notiek Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošana (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”) ietvaros.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties:

Līga Brasliņa

Pētniece, docente

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Latvijas Universitāte

Aspazijas bulv. 5, Rīga LV-1050

Mob. tālr.: +371 26599481

e-pasts: liga.braslina@lu.lv