Tiek organizēta pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte uz Vāciju

Latgales plānošanas reģions Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” ietvaros plāno organizēt pieredzes vizīti, kas tiek organizēta ar mērķi popularizēt vietējo produkciju, un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu, kā arī stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti.

Plānots, ka pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte tiks organizēta uz Vāciju, Hamburgu no 2022.gada 30. maija līdz 1. jūnijam.

Dalībai vizītēs aicinām pieteikt dalībniekus no Latgales nevalstiskajām organizācijām, kas popularizē Latgales reģiona kopējo uzņēmējdarbības vidi un ar savu darbību veicina reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību.

Provizoriskā vizītes darba kārtība:

30.05.2022 – Ierašanās Hamburgā, Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai

31.05.2022 – Starptautiskas uzņēmējdarbības izstādes apmeklējums, Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, uzņēmumu apmeklējums

01.06.2022 – Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, uzņēmumu apmeklējums

Vizītes darba valoda – vācu/angļu valoda.

Transporta un viesnīcas izdevumi tiek segti no EEZ grantu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”  līdzekļiem.

Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās dalībai ir obligāta, līdz 2022. gada 21. maijam aizpildot anketu: ej.uz/hamburga .

Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot projekta pārstāvjiem pa tālruni 26164780 (Ieva Johansson) vai 29118992 (Sarmīte Teivāne).

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia