Tiek izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”

Līdz 22. aprīlim tiek izsludināts Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”, kura ietvaros 5 biedrībām ir iespēja iegūt finansējumu līdz 1000 eiro savas idejas īstenošanai, kas vērsta uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un izaugsmes veicināšanu.

Tuvākajā laikā tiks organizēts seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu.