Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā!

“Dzīd, tralloj mežs, un akmiņs gavilej – tik skaidrā volūdā kai iudiņs olūtā;
zīd maize teirumā un grīze grīž – tik teirā volūdā kai iudiņs olūtā,
un myužam zeme ar mums runuosīs – tik spūdrā volūdā kai iudiņs olūtā!”
/ Anna Rancāne/
Sveicam mūsu mīļās Latvijas Dzimšanas dienā!
Latgales plānošanas reģions un tā Attīstības padomes kolektīvs!