Skolēnus aicina piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība”

Labklājības ministrija aicina ikvienu skolēnu Latvijā, īpaši jauniešus no 7. līdz 12. klasei, piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība”, kur kopējais naudas balvas fonds ir 8000 euro.

Konkurss radošā veidā mudina no cilvēciska un iekļaujoša skatupunkta palūkoties uz līdzcilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes un dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē.

Dalībniekiem tiek dota radošā brīvība, ļaujot tēmu – vienlīdzība interpretēt pēc saviem ieskatiem – zīmēt, fotografēt, rakstīt, filmēt un dažādi citādi radoši izpausties, lai savos darbos parādītu, kā viņi redz tādas svarīgas vērtības, kā vienlīdzība, cilvēcība, iekļaušana un cieņa.

“Lai Latvijā veidotos humāna un empātiska sabiedrība, ļoti svarīgi ir veicināt jauniešu izpratni par līdzcilvēku dažādību un atšķirīgajiem dzīvesstāstiem.  Dalība konkursā ir lielisks veids, kā jauniešiem sevi izpaust radoši un uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri dzīvo mums līdzās, bet par kuriem bieži vien aizmirstam, jo Latvijā vēl arvien tēmas, kas saistītas ar sociālo atbildību un iekļaujošas kopienas veidošanu, mēdz būt tabu. Konkurss ir mazs solis, lai to mainītu.”, pauž Roberts Briediņš, 2020. gada radošājā konkursa uzvarētāju komandas dalībnieks.

Interesenti konkursā var piedalīties, no 16. septembra līdz 4. novembrim, savu radošo darbu iesniedzot elektroniski tīmekļa vietnē cilveksnevisdiagnoze.lv/konkurss/.

Žūrija vērtēs radošo darbu atbilstību tēmai, idejas oriģinalitāti, vizuālo noformējumu, izpildījumu, vēstījuma uztveramību un izvēlētās darba formas piemērotību saturam.

Labāko darbu autori iegūs naudas balvas. Kopējais balvu fonds ir 8000 euro.

Radošais konkurss tiek finansēts no Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” līdzekļiem.

Avots: Vienlīdzība | Radošais konkurss