Sirsnīgi sveicam vasaras saulgriežos!

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

/latviešu tautasdziesma/

Sirsnīgi sveicam vasaras saulgriežus sagaidot!

Latgales plānošanas reģiona un tā
Attīstības padomes kolektīvs