Uzņēmēji tika iepazīstināti ar iespēju saņemt grantu programmas atbalstu

2022.gada 7.septembrī tiešsaistes platformā ZOOM notika informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LPR LUC) iepazīstināja ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 3. kārtas (noslēdzošās) nosacījumiem.

Semināra ieskaņā klausītājus uzrunāja LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sakot, ka “tad, kad bērni ir ievadīti skolas gaitās, turpināsim arī mācīties mēs paši par uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām. Jo uzņēmējdarbība ir tā joma, kas ir paredzēta ar mērķi pasauli, kurā dzīvojam, padarīt labāku”, paužot arī pārliecību, “ka noteikti visi, kas ir pieslēgušies šī konkursa semināram ir tie, kas nešaubās, vai piedalīties konkursā, bet uzdod tikai jautājumu – kas tieši ir jādara, lai pieteiktos? Par to tad šodien arī runāsim!”

Semināra laikā detalizēti tika izklāstītas svarīgākas tēmas veiksmīgai dalībai projektu konkursā: atbalsta saņemšanas nosacījumi, pieteikšanās kārtība, projekta īstenošanas nianses, kas noteikti jāņem vērā, papildus pievienojamie dokumenti atbalsta saņemšanai – būtiskākie aspekti, naudas plūsmas veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi, atbalstāmās izmaksas un projekta iepirkumu plānošana atbalsta saņemšanai.

Kopumā pasākumā piedalījās 90 dalībnieki, kas norāda par lielu ieinteresētību piedalīties grantu programmas projektu konkursā. Interesenti pasākuma laikā aktīvi izmantoja iespēju uzreiz tiešsaistē saņemt atbildes uz saviem jautājumiem par konkursa nosacījumiem. Atskatoties uz konkursa programmas īstenošanas kopējo gaitu, tika stāstīts par to, kā ir veicies šīs programmas 1. un 2. kārtas pretendentiem, atzīmējot lielākos “klupšanas akmeņus”, kā arī nianses, kas noteikti jāņem vērā, piedaloties 3.konkursa kārtā. LPR Grantu shēmas koordinatore E.Ģipsle pauda gandarījumu, ka Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pēc Latgales reģiona uzņēmēju aptaujāšanas, rada iespēju veikt grozījumus MK noteikumos, paredzot 3. konkursa kārtu. Papildus minētajos MK noteikumos tika veikti grozījumi ar labvēlīgākiem programmas nosacījumiem priekš pieteikuma iesniedzējiem. Būtiskākās izmaiņas ir atbalsta intensitātes palielināšana no 50% uz 75%, paredzot maksimālo atbalsta grantu vienam projektam 20 000 EUR apmērā.

Noslēgumā Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne iedrošināja pretendentus aktīvi sadarboties ar LPR komandu, pārbaudot savas biznesa idejas dzīvotspēju, zvanot un uzdodot jautājumus arī turpmāk, lai īstenotu savas biznesa idejas un radītu jaunas darbavietas, tādējādi veicinot Latgales reģiona kopējo izaugsmi.

Semināra prezentācija ir pieejama ŠEIT, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ŠEIT, kā arī ir skatāms semināra ZOOM ieraksts video formātā:

Atgādinām, ka pieteikšanās uz atbalsta saņemšanu ir atvērta līdz 2022.gada 24. oktobrim (ieskaitot). Informācija un pieteikšanās dokumenti ir pieejami šeit.

Lai radošas idejas!

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs