Satiksmes ministrs T.Linkaits ar LPR Attīstības padomi pārrunā ceļu infrastruktūras un transporta jomas aktualitātes reģionā

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits otrdien, 19. jūlijā, reģionālās vizītes ietvaros Preiļos tikās ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomi, lai ar klātesošo pašvaldību vadību pārrunātu ceļu infrastruktūras un sabiedriskā transporta jomas aktualitātes.

Darba vizītes ietvaros Preiļu novada pašvaldībā Satiksmes ministrs Tālis Linkaits tikās ar novada domes vadību, kur pārrunāja sabiedriskā transporta jomas aktualitātes, kā arī iepazinās ar reģionālo autobusu maršrutu sistēmu Preiļu novadā pēc jauna pārvadātāja ienākšanas reģionā.

Vizītes turpinājumā ministrs tikās ar Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomi, kurā tiek pārstāvēta visu Latgales pašvaldību vadība. Klātesošie Latgales pašvaldību pārstāvji tikšanās laikā aktualizēja vairākus reģionam būtiskus jautājumus, kas skar Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošās sfēras, tajā skaitā sabiedriskā transporta organizēšanu reģionā un jautājumu par valsts vietējo ceļu nodošanu pašvaldībām.

Satiksmes ministrs norādīja, ka daudzos darba jautājumos, tajā skaitā sabiedriskā transporta jomā un valsts ceļu tīkla attīstībā, kā arī satiksmes drošībā, pašvaldības ir nozīmīgs ministrijas sadarbības partneris, tādēļ ir būtiski konstruktīvi izdiskutēt aktuālos tematus. Tikšanās laikā T.Linkaits uzklausīja arī vairākus Latgales pašvaldību pārstāvju ieteikumus un problēmjautājumus, kas prasītu tūlītēju ministrijas rīcību, kā arī tika diskutēts par situāciju sabiedrisko pārvadājumu jomā un tām kļūdām, kuras tika pieļautas komunikācijā ar sabiedrību.

Tikšanās noslēgumā LPR Attīstības padomes priekšsēdētājs S.Maksimovs pateicās Satiksmes ministram un viņa komandai par ieinteresētību Latgales reģionam aktuālo jautājumu risināšanā un aicināja ministrijas pārstāvjus turpināt dialogu 2022.gada 23.augustā Ludzas novadā, kur tiks organizēta Ministru kabineta izbraukuma sēde.

Papildus informācija:
Latgales plānošanas reģions,
Tālr. +371 29957750
e-pasts: latgale@lpr.gov.lv