Sarunas par nākotni. Kādas pārmaiņas rada jaunienācēji laukos?

Latvijas Lauku forums 2021.gada 31. janvārī plkst. 16.00 aicina uz sarunu par to, kādas pārmaiņas Latvijas laukos rada jaunienācēji. Diskusijā piedalīsies arī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, informējot par remigrācijas tendencēm un to radītajām pārmaiņām laukos.

Kāda ir Latvijas lauku nākotne un kas to veido? Vai jaunienācēji ir nenovērtēts potenciāls Latvijas lauku telpas attīstībā? Kādas izmaiņas lauku telpā ienes cilvēki, kas pārceļas no Latvijas pilsētām un atgriežas no ārvalstīm? Interaktīvā diskusijā tiešsaistē kopā ar jaunienācējiem, migrācijas ekspertiem, NVO pārstāvjiem, biedrība “Latvijas Lauku forums” rosina uz diskusiju par jaunām iespējām un potenciālu, ko laukos ienes jaunienācēji.

👉 Tikšanās notiks tiešsaistē Zoom platformā, pasākumam aicinām reģistrēties šeit – forms.gle/NkxUqTzCbSxpRyVu7

Darba programma
16:00 Atklāšana. Jaunienācēji kā potenciāls lauku revitalizācijai. K. Rolle, Latvijas Lauku forums
16:20 Atgriežoties Latvijas laukos – remigrācijas tendences un to radītās pārmaiņas laukos. A. Leščinska, remigrācijas koordinatore Latgalē
16:40 Jaunienācēju pieredzes stāsti
17:20 Diskusija: Kādus pārmaiņu procesus rada jaunienācēji Latvijas laukos?

Tikšanās laikā izzināsim, ko nozīmē būt jaunienācējam Latvijas laukos, kādas pārmaiņas Latvijas lauku telpā nes cilvēku pārcelšanās uz dzīvi un darbu laukos un kādu potenciālu atklāj Latvijas lauki jaunienācējiem. Sarunā arī aktualizēsim izaicinājumus, ar ko saskaras cilvēki, kas pārceļas uz laukiem un nepieciešamajām rīcībām un atbalsta instrumentiem vietējā, reģionālā un nacionālajā līmenī, lai veicinātu lauku telpas revitalizāciju ar jaunienācēju līdzdalību.

Diskusija notiek Konferences par Eiropas nākotni ietvarā ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus Eiropas kopīgās nākotnes veidošanā, daloties ar savām domām un idejām. Diskusijas rezultāti – izteiktās atziņas un ierosinājumi tiks nodoti Konferences rīkotājiem – Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 2022. gada pavasarī, pamatojoties uz saņemto informāciju, iestādes nāks klajā ar secinājumiem un sagatavotām norādēm par Eiropas nākotni. Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vairāk informācijas par Konferences par Eiropas nākotni: futureu.europa.eu, kur ikviens var izteikt savu viedokli tiešsaistes platformā.

✍️ Kontaktinformācija:
Kristīne Rolle, Latvijas Lauku forums, tālr.: 26548077

Astrīda Leščinska, remigrācijas koordinatore Latgalē, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, tālr. 65423801.