Latgales speciālistus darbā ar jaunatni aicina uz neformālām sarunām ar IZM un JSPA ekspertiem

Lai paplašīnātu Latgales jaunatnes speciālistu un pašu jauniešu prasmes un zināšanas par jaunatnes politiku, jauniešu līdzdalības iesaistes procesiem valstī, kā arī diskutētu par dažādām citām ar jaunatni saistītām aktuālām tēmām, Europe Direct Dienvidlatgale centrs 2022.gada 22.novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles iela 30, Daugavpils) pl.15:00 pasākumu cikla “TIKŠANĀS AR EKSPERTU” ietvaros rīko neformālu tikšanos, kuras viesi būs:

  • Randa Ķeņģe – IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā,
  • Renāte Mencendorfa – IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore,
  • Nils Mosejonoks – JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors.

Atgādinām, ka 22. novembrī Daugavpils jauniešiem notiks tiekšanās ar Sabiedrība par atklātību DELNA direktori Inesi Tauriņu.

Savukārt, lai paplašinātu jauniešu prasmes un panāktu darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības efektivitātes celšanu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar “Dienvidlatgales NVO atbalsta centru” šai dienā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” rīko Daugavpils Jauniešu forumu, kurā vienu no LĪDZDALĪBAS UN INICIATĪVAS darba grupām vadīs “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs Oskars Zuģickis.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv