Notiek jauno audzēkņu un studentu uzņemšana LLU Malnavas koledžā!

Jau no šī gada 15. jūnija jaunieši var pieteikties profesionālās vidējās un arodizglītības programmās,  savukārt no 1. jūlija līdz 17. augustam ikvienam ir iespēja pretendēt uz kādu no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām. Visi tiek gaidīti LLU Malnavas koledžā, Kļavu ielā 17, Malnavā, Ludzas novadā darbdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža” ir vadošā profesionālās izglītības iestāde Austrumlatvijā lauksaimniecības nozarē un autotransportā ar labāko materiāli tehnisko bāzi, profesionāliem un pieredzējušiem pedagogiem lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa, autoservisa speciālista, automehāniķa, augkopības tehniķa u.c. profesiju apguvei.

2022.gadā tiek veikti apjomīgi ieguldījumi dienesta viesnīcas modernizācijā, mācību un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā profesijas apguvei, kas ļaus katram jaunietim LLU Malnavas koledžā iegūt mūsdienīgas zināšanas un prasmes. Turklāt LLU Malnavas koledža piedāvā apgūt profesionālo izglītību darba tirgū ļoti pieprasītās programmās, pēc kuru apguves ir daudzveidīgas darba iespējas ar konkurētspējīgu atalgojumu, kas ir ievērojami augstāks nekā citās nozarēs. Tā, piemēram, agronoms (koledžā var iegūt augkopības tehniķa kvalifikāciju, kas ir jaunākais agronoms)  var nopelnīt vairāk nekā 1300 eiro (bruto). Koledžā ļoti aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, jaunieši un pasniedzēji dodas pieredzes apmaiņā uz dažādām Eiropas valstu izglītības iestādēm Erasmus+ projektu ietvaros.

Vairāk informācijas par profesionālās vidējās izglītības programmām Malnavas koledžā šeit.

Vairāk informācijas par 1 līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām šeit

Aicinām visus interesentus iepazīties ar aktuālo informāciju par uzņemšanu LLU Malnavas koledžu mājaslapā: www.malnavaskoledza.lv

Jaunieti, nāc un pievienojies mums, jo Malnovas koledža ir spāks!

LLU Malnavas koledža

Kļavu iela 17

Malnava, Malnavas pagasts,

Ludzas novads, LV-5750

tālr. 65733425, 65733274

e-pasts: info@malnavaskoledza.lv