Rēzeknes Uzņēmēju biedrība aicina uz klātienes semināru “Aktualitātes no juridiskā viedokļa”

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar advokātu biroju Magnusson 16 jūnijā plkst. 11.00  RTA IF 105. auditorijā  (Atbrīvošanas aleja 115, k-4, Rēzekne) rīko semināru “AKTUALITĀTES NO JURIDISKĀ VIEDOKĻA”.

Seminārā runāsim par šobrīd aktuālām tēmām:

  • Sankcijas, kas ieviestas saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā;

          -Praktiskas situācijas;
– Uzziņu pieprasīšana (arī iespēja vērsties administratīvajā tiesā);
-Saistību neizpilde un līgumu laušana;
– Sankciju klauzula jaunajos līgumos;
– Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma;

  • Zaudējumi, zaudējumu piedziņa;
  • Strīdi ar VID un jaunākā tiesu prakse nodokļu lietās.

Aicinām piedalīties!

Vairāk informācijas: tālr. 25241664, e-pasts: reub@inbox.lv