Rēzeknes novada pasākumā “Kafija ar politiķiem” – jaunieši diskutē ar lēmumu pieņēmējiem

22. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldības ēkas lielajā zālē, neoficiālā gaisotnē pie kafijas, tējas un uzkodām, notika neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā piedalījās Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes lietu koordinatori  un Rēzeknes novada domes deputāti.

Diskusijas mērķis bija veicināt Rēzeknes novada jauniešu, Rēzeknes novada domes deputātu un pašvaldības darbinieku savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu.

Neformālā gaisotnē tika pārrunātas aktuālākās jauniešu problēmas Rēzeknes novadā, kā arī tika spriests par to, kā veicināt Rēzeknes novada jauniešu līdzdalību pašvaldības sabiedriskajos procesos. Diskusijā piedalījās jaunieši un jaunatnes darbinieki no Maltas,  Kaunatas, Dricāniem, Čornajas, Griškāniem, Rikavas, Mākoņkalna, Lūznavas un Viļāniem.  Rēzeknes novada domi pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, deputāti Anna Rancāne, Inta Brence, Vilis Deksnis, Guntis Rasims, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška un Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

Diskusijas norisi vadīja Ieva Johannson, kura politiķu, speciālistu un jauniešu tikšanos iesāka ar komandas saliedēšanas uzdevumu. Visas iesaistītās puses guva pozitīvas emocijas un iespēju citam citu iepazīt mazliet tuvāk, aprunāties, lai pēc tam kopīgi sēstos pie diskusiju galdiem un “ķertos” pie svarīgo jautājumu risināšanas. Diskusijas laikā tika izrunātas vairākas tēmas – rīcības, un jaunieši, sadarbībā ar jaunatnes darbiniekiem un novada domes deputātiem, dalījās kopīgā pieredzē, viedokļos, savos redzējumos, priekšstatos un vēlmēs, kā rezultātā radās ļoti daudz vērtīgas idejas gan jauniešiem, gan pašiem deputātiem.

Diskusijās tika pārrunātas sekojošas tēmas – rīcības, kuru interesantākie priekšlikumi ir norādīti iekavās blakus:

  • Neformālā izglītība kā līdzdalības platforma jauniešiem (Tika ierosināts pagastos/pilsētā izveidot neformālās mācību telpas – klases un piesaistīt dažādu profesiju pārstāvjus, lai tie dalītos pieredzē ar jauniešiem. Kā arī tika ierosināts izveidot jauniešu uzlādes centru, kurā jauniešiem tiktu piedāvātas dažādas neformālās izglītības iespējas dažādās jomās (vides aizsardzības, sporta, digitālās saskarsmes, mākslas un biznesa u.c.);
  • Brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotāju piesaistei (Tika ierosināts vairāk organizēt dižošanās pasākumus (pasākumi, kuros satiekas dažādas paaudzes), labdarības akcijas, kultūras pasākumus (sienu apgleznošanas meistarklases, radošā fotokabīne, mākslas plenēri), sportiskās aktivitātes, kuras norisinās regulāri (dejošanas, orientēšanās un skriešanas aktivitātes u.c.) un sadzīviski neformālus pasākums, kā arī debašu vakarus).
  • Pašvaldības infrastruktūra labsajūtai un attīstībai (Tika ierosināts piesaistīt vides projektus bērnu kompetenču attīstībai, ES investīcijas ceļu sakārtošanai, veco lauku māju rekonstrukcija un jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecība jauniešiem, jaunu veloceliņu izveide, kā arī aktīvo iedzīvotāju fonda izveide).
  • Veselīgs dzīvesveids un sports – ieguldījums nākotnei (Tika ierosināts organizēt vairāk praktiskās nodarbības veselīga dzīvesveida paradumu veidošanai, kā arī piesaistīt sponsorus jaunu sportistu atbalstam, esošās sporta infrastruktūras atjaunošana un jaunas izveide, veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana iesaistot aktivitātēs dažādas paaudzes, darbs ar sabiedrību fiziskās un mentālās veselības uzlabošanai ).
  • Līdzdalības un iniciatīvas veicināšana (Šajā sakarā jauniešiem radās ļoti daudzas oriģinālas, arī Latgales pusē vēl neīstenotas idejas, kuru skaitā bija koncertu rīkošana Rāznas ezera krastā, aktivitātes uz ūdens (akvaparka izveide), panorāmas rats Rēzeknes novadā, labdarības akcijas u. c.)

Kopumā tikšanās galvenā atziņa it visos jautājumos – šāda veida tikšanās ir nepieciešamas, tās ir jārīko un biežāk, jo ikdienas steigā un darbos ir grūti vienam otru saprast un sadzirdēt, taču nepiespiestā un mierīgā gaisotnē pie kafijas tases sarunas raisās daudz citādāk, viennozīmīgi – patīkamāk abu pušu pārstāvjiem.

Paldies visiem jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, un lēmumpieņēmējiem, kuri piedalījās pasākumā.

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists