Rēzeknes novadā notikusi Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme

Rēzeknes novada Viļānos uz ikmēneša sanāksmi pulcējās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija (LPIA) biedri. Sanāksmes darba kārtībā galvenā uzmanība tika veltīta zaļajam publiskajam iepirkumam un dažādiem viedajiem risinājumiem pašvaldībās.

Sanāksmes sākumā uzrunu teica Rēzeknes novada  pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumniece,  kura atzīmēja izpilddirektoru nozīmīgo lomu pašvaldību darbībā.

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška klātesošos iepazīstināja ar novadu – infrastruktūru, lielākajiem uzņēmumiem, īstenotajiem projektiem, investīcijām un svarīgākajiem objektiem.

Klātesošos uzrunāja uzņēmumu grupas “Mesh” vadītājs Arnis Glāznieks un “Mesh Energo pārvaldība” pārstāvis Aigars Lukss, kuri  iepazīstināja ar informāciju par līgumiem, kas noslēgti par CO2 mērītāju uzstādīšanu skolās un sociālās aprūpes iestādēs.

Uzņēmuma “ProVision Baltic” pārstāvis Kalvis Voselis prezentēja mikromobilitāti veicinošus risinājumus – drošas velonovietnes.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Zināšanu un Tehnoloģiju pārneses speciāliste Lienīte Litavniece un Inženierzinātņu institūta direktors asoc.prof. Sergejs Kodors  prezentēja akadēmijas zinātnieku sasniegto – izstrādātiem inovatīviem risinājumiem, piemēram, ražas noteikšana ar dronu, pārtikas atkritumu analīze un ieteikumu pārtikas atkritumu samazināšanai.

Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks, zinātņu doktors Genādijs Šahmeko informēja par veikto pētījumu būvniecības atkritumu izmantošanai jaunu būvniecības materiālu izveidē.

Dienas izskaņā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte Inese Pelša iepazīstināja  ar aktualitātēm Zaļo publisko iepirkumu jomā.  Prezentācijas laikā tika norādīts, ka Eiropas Komisija regulāri strādā pie kritēriju pārskatīšanas zaļā publiskā iepirkuma jomā, kā arī izstrādā vadlīnijas.

Par publisko iepirkumu likuma grozījumu un citām aktualitātēm informēja Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga, savukārt par ieteikumiem, kā rīkoties, ja Eiropas Savienības fondu projektos to īstenošanas procesā radušies riski, kas saistīti ar neprognozēto sadārdzinājumuklātesošajiem pastāstīja CFLA Sociālās infrastruktūras departamenta direktors Edgars Kalbergs.               

Sanāksmes prezentācijas ir pieejamas Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā.

Iepriekšējā dienā izpilddirektoru asociācijas valde tikās ar  AS “Agrofirma Viļāni” pārstāvjiem, kas  ļāva ielūkoties biogāzes ražošanas kompleksā. Pārstāvji iepazīstināja ar biogāzes ražošanas pamatprincipiem un iegūtās enerģijas izmantošanu. Tikšanās laikā tika aktualizēts jautājums par izejvielu sagādi un, iespējamo sadarbību ar atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību.

Izpilddirektoru asociācijas valdei bija iespēja ielūkoties arī kā norit kaņepju audzēšana un produktu realizācija, ko veiksmīgi īsteno IK “Obelisk Farm” ražotāji. Īpašnieki stāstīja par atšķirībām starp kaņepju sēklu veidiem, produktiem, kas tiek ražoti, kā arī uzsvēra kaņepju šķiedras pozitīvo īpatsvaru būvniecības jomā. Uzņēmums ir spējis palielināt ražošanas intensitāti un pāriet  no manuālas sēklu ieguves uz mehānisku.

LPIA valde tikās ar vecticībnieku draudzes mācītāju  tēvu Aleksandru, kurš iepazīstināja ar Viļānu vecticībnieku draudzes vēsturi, kas ir lielākā draudze Latgales novadā. Sarunas laikā Tēvs Aleksandrs uzsvēra nepieciešamību veidot  ciešāku sadarbību ar pašvaldību.

Sanāksmes dienā dalībnieki apmeklēja  gan  Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu un klosteri, gan tikās ar Latgales lauksaimniecības zinātnes centra (LLZC) direktori Venerandu Stramkali, kas iepazīstināja tuvāk  ar dažādu kultūru audzēšanu, selekciju, linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēti.

Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste