Rēzeknē notiks NVO apaļais galds par sadarbības un attīstības iespējām

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar  biedrību “ESTO” 6. decembrī pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai Rēzeknē rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora un pašvaldības pārstāvjiem sadarbības attīstībai un pilnveidošanai.

Tikšanās vieta: Teātra studija Joriks telpās, Atbrīvošanas Aleja 97, Rēzekne
Tikšanās laiks: 2022. gada 6. decembris 16:00

Darba kārtība

16:00 Ierašanās, kafija un iepazīšanās

16:15 Rēzeknes valstspilsētas biedrību darbība un aktivitāte. Inese Muhamberga, biedrība “Eņģeļi ar mums”

16.25 Biedrības ESTO veiktā pētījuma “Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos” prezentācija. Ināra Groce, biedrība ESTO

16.40 Nevalstiskā sektora sadarbības un finansējuma iespējas. Oskars Zuģickis, Dienvidlatgales  NVO atbalsta centrs, Aktīvo iedzīvotāju fonds

17:00 Pieredzes stāsti un diskusija par biedrību līdzdalības iespējām

Pasākums tiek organizēts Rēzeknes valstspilsētas komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām sadarbībā ar biedrību ESTO un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta Klausies. Saproti. Rīkojies! mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā.. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.