Reģistrācija Daugavpils jauniešu vasaras nodarbinātības programmai sāksies 19.februārī

Jauniešiem, kuri ir deklarēti Daugavpils pilsētā, atkal būs iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

Reģistrācija vasaras nodarbinātībai notiks elektroniski mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv/  sadaļā “Nodarbinātība”.

Tāpat kā pērn prioritāte būs jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm un jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Šogad visi jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem (gan jaunieši no daudzbērnu ģimenēm, gan jaunieši, kuriem ir maznodrošinātās, trūcīgas ģimenes statuss, gan visi pārējie) reģistrēsies vienlaicīgi. Elektroniskā reģistrācija šī vecuma jauniešiem sāksies 19.februārī plkst.11.00 un turpināsies līdz 25.februārim (ieskaitot).

Gadījumā, ja jaunietim 15 gadi paliek vasarā, viņš arī droši var pieteikties, jo galvenais, lai darba uzsākšanas brīdī jaunietim jau būtu vismaz 15 gadi.

Savukārt jauniešiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies 5.martā plkst.11.00 un  turpināsies līdz 9.martam (ieskaitot).

Papildus informācija: Olga Jefremova, tālr. 27096500