Projekta “UAP Latgale” preses konferencē informē par paveiktajām un plānotajām aktivitātēm uzņēmējdarbības attīstības jomā

2022. gada 30. augustā notika Latgales Plānošanas reģiona (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” preses konference.

Pasākums tika organizēts tiešsaistes platformā ZOOM, lai informētu sabiedrību par projektā jau paveiktajām un vēl plānotajām aktivitātēm, jo kopš projekta uzsākšanas 2021.gadā, daudz un dažādas norises jau ir realizētas, kā arī gūti pirmie rezultāti, par kuriem projekta īstenotāji – Latgales plānošanas reģions un projekta partneri – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldība – klātesošos informēja plašāk.

Konferences sākumā visus klātesošos sveica Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, novēlot veiksmīgu projekta uzdevumu risināšanu un izdošanos ieplānoto aktivitāšu īstenošanā arī turpmāk, īpaši akcentējot izglītības iestāžu un pedagogu svarīgo ieguldījumu Latgales plānošanas reģionā topošās interešu izglītības programmas izstrādes un aprobācijas procesā.

Latgales plānošanas reģiona projekta “UAP Latgale” vadītāja Sarmīte Teivāne pastāstīja par galvenajām projektā īstenotajām aktivitātēm, kā arī sniedza ieskatu tuvākajā laikā paredzētajās aktivitātēs, kas sekmēs gan bērnu un jauniešu, gan kopējo uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā.

Prezentācija pieejama ŠEIT.

Savukārt VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors R. Bremšmits informēja par ministrijas pārraudzībā esošo projekta sfēru, proti, lai sekmīgāk veiktu Latgales reģiona attīstības plānošanu, projekta partneris VARAM veic reģiona sociālekonomiskās attīstības potenciāla izvērtējumu, kā arī rekomendāciju izstrādi nākotnes atbalsta instrumentiem teritoriju sociālekonomiskās attīstības veicināšanai speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē.

Prezentācija pieejama ŠEIT.

Projekta Norvēģijas partneru – Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības (Norvēģija) starptautiskās sadarbības konsultants Lars Holmer-Hoven atzīmēja, ka norvēģu galvenais sadarbības fokuss šajā projektā ir saistīts ar pieredzes apmaiņu, kā arī labās prakses piemēru prezentēšana. L. Holmer-Hoven pateicās Latgales plānošanas reģionam par lielisko sadarbību projekta īstenošanā un atzīmēja, ka abas puses – gan Latvija, gan Norvēģija – ir tikai ieguvēji šāda veida projektu realizēšanā.

Preses konferences laikā plašāk tika informēts par reģionam specifisku risinājumu nodarbinātības un Latgales konkurētspējas paplašināšanai – par 4 interešu izglītības programmu izstrādi uzņēmējdarbības jomā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Paredzēts, ka interešu izglītības programmas varēs izmantot ikviens, kurš strādā ar bērniem un jauniešiem, kam ir aktuāla uzņēmējprasmju attīstīšana konkrētajās vecuma grupās. Izglītotāji varēs izmantot sagatavotus mācību materiālus, kas ietvers ne tikai teorētisku ieskatu par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, bet arī praktiskās metodes darbam nodarbībās. Par programmas izstrādi informēja Junior Achievement Latvija pārstāve Marta Buša.

 

 

Šoreiz preses konferences ietvaros tika organizēta arī diskusija jeb tikšanās ar visiem reģiona izglītības pārvalžu darbiniekiem, lai saņemtu arī atgriezenisko reakciju no izglītības sfēras profesionāļiem. Tiešsaistes laikā reģiona izglītības pārvalžu pārstāvji, kā arī klātesošie izglītības iestāžu pārstāvji informēja, ka izstrādājamā interešu izglītības programma uzņēmējdarbības jomā būs patiesi noderīga un jau ilgi gaidīta aktivitāte Latgales reģionā, kas noteikti uzlabos interešu izglītības darbu.

Informācijai:
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia