Projekta UAP Latgale pārstāvji prezentē uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus “Latgales biznesa klubā”

Ceturtdien, 2022.gada 24. martā Zoom platformā norisinājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotā “Latgales biznesa kluba” tikšanās, kuras diskusiju centrā šoreiz bija Daugavpils uzņēmējdarbības vides iespējas un izaicinājumi.

Latgales biznesa kluba tikšanās laikā par Latgales plānošanas reģiona projekta UAP Latgale ietvaros 2022.gadā paredzētajām aktualitātēm informēja Latgales plānošanas reģiona vecākā komercdarbības speciāliste Ieva Johansson, uzsverot dažādu projektā paredzēto pasākumu nozīmīgumu gan jauniešu, gan topošo un esošo uzņēmēju auditorijai.

Ar uzņēmējdarbības aktualitātēm Latgales reģionā iepazīstināja LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs Mihails Bartaševičs un LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris. Vairāk par dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem Daugavpilī informēja pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa, aktualizējot Daugavpils uzņēmējdarbības vides izaicinājumus un iespējas, bet Diāna Soldāne iepazīstināja ar “Daugavpils 2027” izaicinājumiem un biznesa iespējām Daugavpilī un Latgalē, Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

 

 

 

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 26164780