“UAP Latgale” ietvaros noslēgušies semināri uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem un īstenots mentorings jauniešiem

Pulcējot gandrīz 400 interesentus, Latgales plānošanas reģions (LPR) projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros no 2022.gada septembra līdz novembrim īstenoja 6 seminārus ZOOM vidē LPR pašvaldību darbiniekiem un 4 seminārus Latgales reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, kā arī topošajiem uzņēmējiem ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem. 

 

 

 

Apkopojot semināru dalībnieku skaitu, kā arī izskatot dalībnieku atsauksmes lapas, jāatzīst, ka vislielākā interese tika izrādīta par semināru, kas norisinājās 11. oktobrī – “Vizuālo materiālu veidošanas tiešsaistē, izmantojot internetā pieejamās bezmaksas platformas”, kura piedalījās 66 dalībnieki un 21. oktobrī par semināru “Efektīva komunikācija ar izaicinošiem klientiem un sadarbības partneriem”, kuru arī tiešsaistē apmeklēja vairāk kā 60 dalībnieki.

Lai veicināt biznesa attīstību vietējā mērogā un ārvalstīs, semināru ietvaros tika sniegta aktuālākā informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām un rīkiem tādās jomās kā sociālie tīkli un digitālais mārketings, investoru piesaiste, eksporta tirgus tendences un jaunās biznesa formas pasaulē.

Kopā visos semināros piedalījās 396 dalībnieki, par semināriem tika saņemtas labas atsauksmes ar velmi piedalīties vēl līdzīgos pasākumos, kas ir gan praktiski, gan informatīvi. Semināru norisi un lektorus nodrošināja SIA “Magnetic Profesional”, kas iepirkuma rezultātā tika izvēlēti par pakalpojuma sniedzējiem.

Savukārt no 2022.gada 2. – 5. novembrim jau otro gadu tika organizēta Latgales augstskolu studentu diskusija par uzņēmējdarbību “Latgales kods 2022”. Šoreiz 32 studenti no visas Latgales moderatoru pavadībā meklēja “atslēgas” un “kodus” veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai. Savā pieredzē dalījās, kā arī iedrošināja uzsākt savu uzņēmējdarbību pieredzes bagāti un zinoši uzņēmēji un mentori. Pēc diskusijas studentiem bija iespēja pieteikties individuālajām konsultācijām jeb mentoringam un šo iespēju izmantoja 12 studenti.

UAP Latgale projekta komanda ir patiesi priecīga un pateicīga par sabiedrības izrādīto interesi piedalīties šāda veida semināros un diskusijās! Arī nākamajā gadā aicināsim apmeklēt noderīgus un praktiskus seminārus gan uzņēmējiem, gan pašvaldību darbiniekiem, kā arī īpaši piedāvāsim pasākumus Latgales jauniešiem uzņēmējspēju attīstīšanai.

Atgādinām, ka visu semināru ieraksti un prezentācijas ir pieejami LPR mājas lapā – projekta “UAP Latgale” sadaļā “Informatīvie materiāli“.

Piedāvājam nelielu ieskatu īstenotajos semināros:

Semināri tika rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: +371 26467137.