Projekta UAP Latgale ietvaros tiks īstenota sadarbība ar norvēģu ekspertiem

Sadarbībā ar projekta UAP Latgale partneriem – Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību, tika uzsākts darbs pie projekta 2022.gadā paredzēto aktivitāšu īstenošanas.

Lai sekmīgi plānotu projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiku, kā arī vienotos par būtiskākajiem jautājumiem, 2022.gada 14.februārī notika projektā iesaistīto speciālistu sanāksme, piedaloties arī Norvēģu partneru piesaistītajiem ekspertiem, kuri uzsāks darbu pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā izstrādes. Kā jau ziņots iepriekš, reģiona konkurētspējas un nodarbinātības veicināšanas nolūkā projekta ietvaros tiks ieviests Latgales reģionam specifisks risinājums –  izstrādāta interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā. Programmas tiks izstrādātas 4 vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem.

Sanāksmes gaitā ar Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvjiem Lars Holmen-Hoven, Karen Holmen-Hoven un Tharald Torset – Lundvall tika saskaņoti jautājumi, kas attiecas uz projekta UAP Latgale biznesa ideju konkursa īstenošanas aktivitātēm. Paredzēts, ka visā projekta īstenošanas periodā plānots noorganizēt 3 biznesa ideju konkursus fiziskām personām jaunu un reģionam specifisku ideju izstrādē. Konkursā tiks aicināti piedalīties visas tās privātpersonas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir dzīvotspējīga biznesa ideja. 2022.gadā tiks īstenots pirmais biznesa ideju konkurss Latgalē, un tā rezultātā 5 labākajiem ideju autoriem tiks organizēts 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģijas labās prakses piemēriem veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā. Paredzēts, ka biznesa ideju konkurss tiks izsludināts 2022.gada februārī.

Lai veicinātu vietējo attīstību Latgales plānošanas reģionā, stiprinātu reģionā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos, īstenotu dažādus pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai, Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību 2021.gadā ir uzsācis īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale).

Projekta mērķis: vietējās attīstības veicināšana Latgales plānošanas reģionā (LPR), stiprinot LPR un tajā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos un īstenojot pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai.

Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia