Projekta ietvaros tiek organizēta pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte uz Zviedriju

Latgales plānošanas reģions Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ” ietvaros plāno organizēt pieredzes vizīti, kas tiek organizēta ar mērķi popularizēt vietējo produkciju, un radīt tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu, kā arī stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti.

Plānots, ka pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pieredzes apmaiņas vizīte tiks organizēta uz Zviedriju, Gēteborgu no 2022.gada 22.novembra līdz 25.novembrim. Vizītes programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā.

Dalībai vizītēs aicinām pieteikt dalībniekus no Latgales nevalstiskajām organizācijām, kas popularizē Latgales reģiona kopējo uzņēmējdarbības vidi un ar savu darbību veicina reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību.

 

Provizoriskā vizītes darba kārtība:

22.11.2022. Ierašanās Gēteborgā, Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai.

23.11.2022. Lietišķa tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, uzņēmumu apmeklējums.

24.11.2022. Lietišķā tikšanās uzņēmējdarbības popularizēšanai, uzņēmumu apmeklējums.

25.11.2022. Atgriešanās Rīgā.

Vizītes darba valoda – angļu valoda.

Transporta un viesnīcas izdevumi tiek segti no EEZ grantu projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”  līdzekļiem.

Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās dalībai ir obligāta, līdz 2022. gada 8.novembrim aizpildot anketu: ej.uz/ViziteGeteborga

Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot projekta pārstāvjiem pa tālruni 29119965 (Ruta Priede) vai 29118992 (Sarmīte Teivāne).

Pasākums tiek rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

 

Vizītes programmas saturs tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā.