Preiļu novada Salas pamatskola piedalās Erasmus+ projektā sadarbībā ar lauku kopienu skolām Islandē, Zviedrijā un Somijā

Salas pamatskola no 2019.gada septembra piedalās Engaging Rural Youth (ENGAGE) Erasmus+ projektā, kuru plānots pabeigt līdz 2022.gada vasarai.

ENGAGE projekta “Lauku jaunatnes iesaistīšana” mērķis ir atbalstīt jauniešus lauku kopienās četrās Eiropas valstīs – Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā – aktīvi iesaistīties dažādu ar lauku attīstību saistītu darbību īstenošanā un piedalīties turpmāko lēmumu pieņemšanā savās kopienās.

2020. un 2021.gada laikā tika noorganizētas vairākas skolēnu tiešsaites konferences, kuru laikā visu četru valstu skolēni prezentēja sevi, savu skolu, dzimto pilsētu un valsti pārējiem projektā iesaistīto skolu skolēniem. Tāpat skolēniem bija iespēja dalīties par pārtikas ilgtspējību reģionā un valstī. Veicot diskusijas tiešsaistes grupās, dažādu valstu skolēni vairāk uzzināja par to, kas citu valstu lauku kopienu skolēniem šķiet svarīgs viņu dzimtajā pilsētā un atklāja kopīgās un atšķirīgās iezīmes starp projektā iesaistītajām valstīm.

ENGAGE projektā tiek risināti šādi jautājumi:

  • Kāda ir jauniešu labklājība, dzīvojot un mācoties lauku kopienās?
  • Kā iesaistīt jauniešus lauku attīstībā?
  • Kā mainīt pašreizējo tendenci iedzīvotāju aizceļošanai prom no lauku kopienām?
  • Kā lauku kopienās koncentrēties uz ilgtspēju, radošumu un uzņēmējdarbības attīstību?

ENGAGE projekta ietvaros ir izstrādāts 4 nedēļu mācību kurss, kas 2022.gada februāra un marta laikā tiks izmēģināts ENGAGE projektā iesaistītajās valstīs Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā un, pamatojoties uz skolotāju un skolēnu atsauksmēm, tiks pielāgoti mācību kursa īstenošanas materiāli un metodes.

ENGAGE projektu mācību kursa laikā dalībnieki pārrunās tēmas, kas saistītas ar lauku attīstību un lauku kopienu atdzīvināšanu un ilgtspēju. Skolēni gan individuāli, gan grupās strādās pie inovatīvu ideju izstrādes, lai atbalstītu lauku attīstību un stiprinātu savas kopienas. Skolēni meklēs dzīvotspējīgu risinājumu konkrētai problēmai, ar kuru saskaras kopiena vai vietējais reģions, kurā dzīvo skolēni. Mācību kursa beigās šīs idejas tiks prezentētas vietējās kopienas ieinteresētajām pusēm, un uzvarējušā ideja tiks pētīta tālāk vai tieši īstenota kopienā.

ENGAGE mācību kursa materiāli turpmāk būs pieejami papīra formātā un kā e-grāmata ENGAGE projekta mājas lapā engageyouth.eu gan angļu valodā, gan arī islandiešu, zviedru, somu un latviešu valodās.

2022.gada aprīļa sākumā 6 skolēni un 2 skolotāji no Salas pamatskolas dosies uz Islandi pie sadarbības skolas Nesskóli pilsētā Neskaupstaður, kurā satiksies visi ENGAGE projektā iesaistīto skolu skolēni no Islandes, Zviedrijas, Somijas un Latvijas.

ENGAGE projektu vada Friends of rural development Islandē sadarbībā ar lauku kopienu skolām Nesskóli Islandē, Anttolan yhtenäiskoulu un Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola Zviedrijā un Salas pamatskolu Latvijā.

Kristīne Ķiuka, Preiļu novada Salas pamatskolas ENGAGE projekta pārstāve