Preiļu Dienas aprūpes centra apmeklētāji apkārtējiem dod iespēju atklāt patiesos laimes brīžus

Gada nogalē nereti izdarām kopsavilkumu tam, kas noticis, kas piedzīvots, izdarīts vai aizmirsts izdarīt, un kas iemācīts. Ar patiesi emocionālu vērtējumu tam, ko izdevies piedzīvot vien pāris mēnešu laikā, dalījās psiholoģe Inga Reinfelde, kura pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centrā (DAC) vada deju un kustību nodarbības. I. Reinfelde atzīst, ka šie ir patiesie laimes brīži, esot kopā ar DAC apmeklētājiem, un cik ļoti viņai patīk būt kopā ar viņiem nodarbībās.

Sabiedrība tikai pamazām lauž stereotipus par personām ar garīga rakstura traucējumiem, un, kā nodarbību vadītāja stāsta – DAC apmeklētāji ir ļoti atvērti cilvēki, kas no sirds priecājas par vienkāršām lietām. Lai arī viņu funkcionālais stāvoklis nereti neļauj veikt sarežģītas darbības nodarbību laikā, apjausma, ka var darīt arī vienkāršas lietas, kuras turklāt izdodas, Ingai, kā nodarbību vadītājai, liekot pat no laimes raudāt. “Laimei daudz nevajag!”– atzīst Inga, kura, vadot nodarbības šīm īpašajām personām, pati daudz no viņām esot iemācījusies. Jautājot, kas ir tas īpašais, kas uzrunājis nodarbību vadītāju, esot kopā ar DAC apmeklētājiem, Inga min to, ka viņi atļaujas dejot, izpaust sevi kustībā bez prāta ierobežojumiem, aizspriedumiem, būt patiesi brīvi, un tas ir īstais ceļš uz laimi.

Kopš septembra DAC apmeklētāji, piedaloties deju un kustību nodarbībās, ir pamazām mācījušies pārvaldīt savu ķermeni kustībā, saprast soļus, ķermeņa puses, izkopt stāju, koordinēti nodarbināt rokas, iemācīties darīt  visiem vienlaicīgi, lai būtu sinhronizācija dejā. Nodarbību vadītāja Inga ir novērojusi, ka sākotnēji daži dalībnieki bijuši piesardzīgi un visu vērojuši no malas, bet šobrīd ir pamazām iesaistījušies grupas kopējā darbā, un tieši tas ir viņu lielais sasniegums.

Bez deju un kustību nodarbībām pēdējos mēnešus notikusi aktīva darbošanās arī citās nodarbībās, gan gatavojoties valsts svētkiem un tos patiesi svinīgi atzīmējot, gan sarūpējot dažādus radošos darbus.

Daudzi darbiņi jau ir atraduši savus īpašniekus, bet vēl ir gana liela izvēle, lai katrs atrastu īpašu dāvanu Ziemassvētkiem, jo darbiņi šobrīd izvietoti veikalā “Dzīpariņš”. Veikala darba laikā ir iespēja tos par simbolisku naudiņu iegādāties. Visi iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Ziemassvētku pasākuma organizēšanā un dāvanu sarūpēšanā DAC apmeklētājiem. Aicinām atbalstīt šo akciju, jo, iespējams, kāds darbiņš uzrunās tieši jūs un ļaus atklāt patiesas laimes izjūtu!

Uz doto brīdi divas personas pakalpojumu saņem pašvaldības budžeta ietvaros, bet trīspadsmit DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kurām sastādīts individuālais atbalsta plāns, pakalpojumu turpinās saņemt bez maksas līdz 2023. gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja:
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga