J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija koordinē jaunu Erasmus+ projektu

No šī gada 1.septembra J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija sāka jaunā Erasmus+ projekta “Interaktīvais un iekļaujošais kultūras mantojums” (“Interactive and inclusive cultural heritage”) īstenošanu. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija koordinē visu partnerību, kurā ir 5 valstis: Latvija, Spānija, Portugāle, Igaunija un Ungārija. Partnerības kopējais finansējums ir 250 000 EUR.

Projekta galvenais mērķis ir izpētīt kultūras mantojumu partnervalstīs un izveidot interaktīvas, uz mobilajām lietotnēm balstītas digitālās spēles, lai veicinātu mūsu pasaules vērtību kultūras mantojuma izzināšanā jauniešu vidū un vērst viņu uzmanību uz daudzveidību un iekļaušanos. Divu gadu laikā sadarbosies 120 skolēni vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Izzinošas projekta spēles tiks veidotas par šādām tēmām: Latvijā – daudzvalodība, Portugālē – vēsture, Ungārijā – transports, Spānijā – sports, Igaunijā – daba. Spēles būs pieejamas tūristiem un citiem interesentiem. Projekta gala rezultāts būs digitālo spēļu kolekcija, pētījums par Covid-19 pandēmijas sekām partnervalstu tūrisma sektorā, liels pasākums katrā partnerpilsētā visiem interesentiem un partnerpilsētas skolu izglītojamajiem “Kultūras mantojuma izzināšana ar interaktīvām un iekļaujošām spēlēm”, vadlīnijas skolotājiem par spēļu izmantošanu stundās un projekta filma, kurā tiks apkopotas visas projekta aktivitātes.

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā ir izveidota projektā darbojošos skolēnu komanda, kurā ir 24 skolēni no 11.klases un 9.b klases, jo šie skolēni piedalījās eTwinning projektā, uz kura pamata ir izveidots šis projekts. Skolēni šī gada pavasarī dosies mobilitātēs uz Portugāli un Spāniju, kā arī aprīlī uzņems partnerus savā skolā, bet nākamgad mobilitātes notiks Ungārijā un Igaunijā. Tā kā projekta ietvaros tiks sekmīgi izmantotas virtuālas un kombinētas mācīšanās metodes, pašlaik skolēni darbojas pie virtuālās projekta daļas. Drīzumā taps projekta logo, interaktīva skolas prezentācija un video par 10 interesantākajiem faktiem par mūsu pilsētu.

Ceram uz veiksmīgu projekta īstenošanu, ka šī projekta koordinēšana būs tikpat kvalitatīva kā mūsu iepriekšējā projekta “Born to Read” īstenošana. Paldies Erasmus+ programmai par finansējumu un iespēju sadarboties starptautiskā mērogā.

Informāciju sagatavoja Erasmus+ projekta koordinatore, Anna Beļska