Aicinām pieteikties iedvesmojošām radošām darbnīcām Līvānos

Latgales plānošanas reģions šī gada 15. un 16.augustā, kā arī 17. – 18.augustā organizē iedvesmojošas 2 dienu radošās darbnīcas Latgales amatniekiem (ar naktsmītnēm), lai sekmētu jaunu, konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu veidošanos un attīstību. Apmācības tiek organizētas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Crafts ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Lektore Dr.Art. Aija Freimane stāstīs par amatniecības nozaru jaununiem, aktualitātēm Latvijā un pasaulē, mūsdienīgas amatniecības produkta dizaina īpašības, priekšrocības un potenciāls, labās prakses piemēri. Notiks demonstrējumi un amatniecības produkta dizaina, krāsas, formas analīze un ieteikumi jaunu amatniecības produktu veidošānā. Māksliniece/dizainere Elita Patmalniece dalīsies ar savu veiksmes stāstu un iedvesmos amatniekus jaunām idejām.  Radošās darbnīcas notiks 2 grupās:

1.grupa. 15.-16.augusts Kokapstrāde, keramika un stikls. Programma_15.-16.08.2022.

2.grupa. 17.-18.augusts Tekstils un metālapstrāde. Programma_17.-18.08.2022.

Radošajās darbnīcās paredzētas meistarklases pie mākslinieces Ingas Salimiņas, koktēlnieka Jāņa Ziemeļa, kokamatnieka Jāņa Spuriņa (1 grupa), došās uz Tautas lietišķās mākslas studiju “Dubna” ar Anneli Slišāni, meistarklase pie kalēja Valērija Konstantinova (2.grupa). Tāpat notiks tīklošanās un pieredzes apmaiņa – dalībnieki dalīsies pieredzes stāstos un piedalīsies diskusijās par jaunu produktu izstrādi un tūrisma pakalpojumu attīstīšanu.

Pieteikties apmācībām aicinām šeit:cloud.latgale.lv/index.php/apps/forms/CZMef6qscfCxgMKX

Pieteikšanās līdz 11.augustam.

Pasākums tiks organizēts sadarbībā ar biedrību “Latgales tematiskie ciemi”.

Papildus informācija:

Natālija Kurakina, e-pasts: natalija,kurakina@lpr.gov.lv