Pieredzes apmaiņas pasākumā Daugavpilī pulcējās VARAM, LPR un pašvaldību speciālisti

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti, kuri ikdienā darbojas ar teritorijas attīstības plānošanu un projektu ieviešanu, 2022. gada 31. martā Daugavpils cietoksnī tikās seminārā. Iepazīstoties ar Daugavpils valstspilsētas domes vadībā īstenotajiem projektiem – Inženieru arsenāls un Martinsona mājas rekonstrukcija, Cietokšņa bastiona atjaunošana un ar tiem saistīto teritoriju labiekārtošna – nākas secināt, ka vērienīgie Cietokšņa reģenerācijas II kārtas  projekti piesaistīs tūristu plūsmu un sniegs būtisku ieguldījumu pašvaldības attīstībā. Reģiona pašvaldību pārstāvji dalījās ar savu pieredzi rekonstrukcijas un citu projektu īstenošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta pārstāvji informēja un dalībnieku vidū raisīja diskusijas par līdzšinējo atbalsta instrumentu Latgales reģiona attīstībai efektivitāti un nepieciešamajām izmaiņām to īstenošanas nosacījumu pilnveidošanai, kā arī pašvaldībām nepieciešamo kapacitātes atbalstu veiksmīgai atbalsta instrumentu piesaistei. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas novērtēšanā būtiska loma ir datu pieejamībai, tāpēc ministrija informēja par plānotajām izmaiņām TAPIS/RAIM pielietošanā teritorijas attīstības plānošanas procesā un aicināja informāt par nepieciešamajiem RAIM rādītājiem attīstības plānošanas dokumentu labākai uzraudzībai.

Informāciju sagatavoja LPR Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas speciālisti