Paziņoti Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases rezultāti

2022.gada 20. oktobrī, Starptautiskajā ainavu dienā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas astotās sesijas Latvijas nacionālās atlases vērtēšanas komisijas lēmumu.

EP Ainavas balva ir viens no Eiropas ainavu konvencijas ieviešanas pasākumiem ar mērķi apzināt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ainavu jomā, kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai visās šīs konvencijas dalībvalstīs. – Latvijā Ainavu balvas nacionālā atlase notiek jau sesto reizi un šoreiz tajā piedalījās 11 projekti.

Vērtēšanas komisija uzsvēra, ka visus pieteiktos projektus vieno to īstenotāju patiesa vēlme ne tikai saglabāt dabas un kultūras vērtības, bet padarīt tās visiem daudz ērtāk pieejamas un daudzveidīgāki izmantojamas, kas ir ļoti svarīgi iedzīvotāju un viesu labjūtības, jeb mentālās un fiziskās veselības nostiprināšanā.

Šogad kā Latvijas pārstāvis, kas tālāk pretendēs uz Eiropas mēroga ainavu balvu, izvirzīts Dienvidkurzemes novada pieteiktais projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss”, kas ieguva augstāko punktu skaitu un guva īpašu atzinību par vietas identitātes atklāšanu un vēstures atmiņas saglabāšanu.

No Latgales reģiona dalībai konkursā tika iesniegts projekts: Daugavas loki/Slutišķu sādža: Vecticībnieku kultūras mantojuma centra izveide, radošās darbnīcas, piekļuves uzlabošana un Daugavas augšteces ainavas izcelšana. Iesniedzējs Augšdaugavas novada pašvaldība.

Komisija piešķīra Augšdaugavas novada projektam atzinību nominācijā – Par mērķtiecīgu pašvaldībās darbu ilgtermiņā tradicionālās lauku ainavas dabas un kultūras vērtību izcelšanā.

Pieteiktos projektus vērtēja Zemkopības ministrijas, Latgales plānošanas reģiona, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas, Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona, Dabas aizsardzības pārvaldes, Kurzemes plānošanas reģiona un Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji.

Nacionālās atlases vērtēšanas komisijas locekļi atzina, ka visi pieteiktie projekti ir respektējuši konkrētās vietas dabas un kultūras vērtības, to saglabāšanu un attīstību nodrošinot ar pārdomātiem telpiskiem risinājumiem. Tādēļ izšķiršanās par labāko projektu šajā nacionālajā atlasē bija ļoti grūta, jo vairākos projektos sasniegtas atzīstamas kvalitātes.

Latvijas nacionālajai atlasei iesniegtie projekti tika prezentēti seminārā, kura programma skatāma šeit.

Plašāka informācija par EP ainavas balvu: www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.