Notiks ZOOM seminārs “Tūrisma produkts, Latgales tūrisma produktu analīze”

2022.gada 14.aprīlī no plkst. 10.00 – 14.30 notiks ZOOM seminārs “Tūrisma produkts, Latgales tūrisma produktu analīze”.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.
Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi
funkcionējoša tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot , uzturot un
uzlabojot mūsdienīgu konkurētspējīgu tūrisma produktu.

Pieteikšanās saite: ej.uz/pieteikšanās_tūrisma_produkts

14.04.2022. Tūrisma produkts, Latgales tūrisma produktu analīze
Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar tūrisma pamatjautājumiem tēmā tūrisma produkti, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā.

Semināru vadīs Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte.

Norises vieta, moderators:
Zoom tiešsaistē 14.04.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com