Notika Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību PR speciālistu tikšanās

Latgales plānošanas reģions (LPR) 25.februārī aicināja Latgales pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistus uz tikšanos, kas notika tiešsaistes režīmā Zoom platformā. Tikšanās laikā tika apspriesti tādi aktuāli jautājumi kā LPR un pašvaldību sadarbība publicitātes nodrošināšanā, pašvaldību darba popularizēšana sadarbībā ar medijiem, pašvaldību izdevumi un to saturs, kā arī jautājumi, kas attiecas uz kopējo reģiona zīmolu un attīstību –  Latgales mērķi un stratēģija, uzņēmējdarbības vide un investīcijas, tūrisma nozare.

Tikšanos atklāja LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne, sniedzot ieskatu reģiona redzējumā par komunikāciju ar sabiedrību dažādās sociālo mediju platformās un daloties pieredzē gan iepirkumu organizēšanā publicitātes nodrošināšanā, gan uzsverot pašu veidotā satura nozīmi reģiona un pašvaldības darba rezultātu popularizēšanā. Savukārt sanāksmes iniciators, LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis uzsvēra LPR un pašvaldību sadarbību publicitātes nodrošināšanā, piedāvājot Latgales reģiona pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem aizsniegt lielāku interesentu auditoriju, iesaistoties LPR interneta tīmekļa vietnes satura izstrādē un pašvaldību notikumu/aktualitāšu atspoguļošanā.

LPR Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne pastāstīja par reģiona plānošanas dokumentu izstrādes kārtību un iepazīstināja ar svarīgākajiem plānošanas dokumentiem, to saturu. Sanāksmes turpinājumā tika uzklausīti pašvaldību speciālistu jautājumi un arī pieredzes stāsti par sadarbību ar medijiem, sociālo tīklu satura veidošanu, pašvaldības izdevumu sagatavošanu un izplatīšanu, kā arī tika apspriesti izaicinājumi, ar ko savā ikdienas darbā saskaras PR speciālisti.

Tikšanās turpinājumā LPR Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs sniedza ieskatu Latgales uzņēmējdarbības un investīciju piesaistes jomā, uzsverot veiksmīgas sadarbības nozīmi ar pašvaldībām arī šajā jautājumā.

Noslēgumā sanāksmes dalībnieki vienojās par nepieciešamību organizēt pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu tikšanos vismaz reizi ceturksnī, kā arī atbalstīja vienotas pasākumu informācijas platformas izveides ideju sociālā medija Facebook vidē, kurā pašvaldību un NVO sektora pārstāvji varētu ievietot aktuālāko informāciju par savā novadā vai pilsētā plānotajiem pasākumiem, veicinot informācijas sasniedzamības uzlabošanu un tās pieejamību vienotā informācijas telpā.

Papildus informācija:

Oskars Zuģickis, LPR sabiedrisko attiecību speciālists

e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv, tālr. +371 26565858