Noslēdzies Rēzeknes novada latgaliskās identitātes atbalsta programmas projektu konkurss

Lai veicinātu latgaliskās kultūrvides saglabāšanu un turpmāku attīstību Rēzeknes novadā, pašvaldība izsludināja latgaliskās identitātes atbalsta programmu. Konkursa kārtībā  finansiāli tika atbalstīta vizuālās identitātes un reklāmas materiālu veidošana, kuros lietota latgaliešu rakstu valoda un simbolika.

Konkursā  tika iesniegti seši projekti. Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, finansējumu piešķīra visiem projektiem, atbilstoši iesniegtajām tāmēm un atbilstībai konkursa virsmērķim.

Atbalstītie projekti:

  • Vides stends “Nautrānu pogosts”

Projekta ietvaros tiks izgatavots vides koka stends, uz kura būs lielformāta (2×1,5 m) Nautrēnu pagasta karte ar apdzīvotu vietu nosaukumiem, apskates objektiem (kultūras, dabas), tūrisma maršrutiem, pakalpojumiem un informācijas josla. Viss teksts būs latgaliešu valodā.

  • “Maltys apvīneibys pogostūs rokstom latgaliski”

Līdzās pašvaldības ēku nosaukumu plāksnēm latviešu valodā, tāda pati plāksne latgaliešu valodā apliecinās, ka šis pagasts ir daļa no Latgales, vietējos iedzīvotājos stiprinot nacionālo identitāti un pašapziņu. Savukārt pagasta viesiem, tūristiem, norādot, ka viņi ir apmeklējuši Latgali, kur godā tiek turētas nacionālās un reģionālās vērtības.

  • “Drycani par latgaliskū”

Paredzēts līdz Dricānu pagasta svētkiem, kas notiks no 5 līdz 7. augustam, izveidot, pasūtīt un uzstādīt četras zīmes ar Dricānu nosaukuma latgalisko versiju, papildus valsts noteiktajām, un piecas divpusējās norādes uz sabiedriskajām ēkām – Skola, Bērnudārzs, Bibliotēka, Pagasta pārvalde un Kultūras nams.

  • Laternu stabu baneri Rogovkā

Projekta ietvaros tiks izgatavoti laternu stabu baneri, uz kuriem tiks izvietoti Rēzeknes novada un Nautrēnu pagasta logo ar tekstu latgaliešu valodā. Baneri uz laternu stabiem būs izvietoti pastāvīgi, tikai uz Valsts svētkiem tiks nomainīti ar Latvijas karogiem. Baneri būs trīs veidu un ar divpusēju apdruku. Uz viena banera būs Rēzeknes novada logo un teksts “Vasals Rēzeknis nūvodā”, uz otra būs Nautrēnu pagasta logo un teksts “Vasals Nautranu pogostā”, bet uz trešā banera būs teksts “Troks voi nu Rogovkys”.

  • “Dadža kūki”

Viļānu dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis” projekta ietvaros paredz izgatavot un uzstādīt informatīvas zīmes latgaliešu valodā pie kokiem, kas aug “Dadža” teritorijā.

  • Lūznavas muižas informatīvais buklets latgaliski

Jau kopš pirmā darbības gada par Lūznavas muižas iespējām un aktivitātēm ir izveidots (un katru gadu papildināts un pārizdots) informatīvs  buklets četrās valodās: latviešu, angļu, vācu un krievu. Līdz šim brīdim nav pārtulkots un izdots latgaliskais variants. Viens no veidiem, kā popularizēt latgaliešu valodu, ir arī veidot latgalisko kultūrvidi stiprinošus vizuālus materiālus, ko šī projekta rezultātā paredzēts izdarīt arī Lūznavas muižā – bukletu iztulkot latgaliešu valodā.

Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne