Noslēdzies radošo darbu konkurss “Mēs esam Latvija!”

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Mēs esam Latvija!” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 28. oktobra līdz 30. novembrim un mēs ļoti priecājamies, ka tā ietvaros tika saņemti 87 radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.

Izsludinātā konkursa mērķis bija veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamajām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus un jauniešus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu.

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Rezultātu apkopojums:

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošo ideju izpildījumu!

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Elīna Skovorodko, 1.vieta (209 “patīk”)

www.facebook.com

  1. Nika Babule, 2.vieta (185 “patīk”)

www.facebook.com

3. Madara Lipšāne, 3. vieta (178 “patīk”)

www.facebook.com

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Zilupes PII grupiņa “Zvaniņš” (1100 patīk)

www.facebook.com

  1. Rēzeknes pilsētas PII “Zaķēni” (1000 patīk)

www.facebook.com

  1. Zilupes PII grupiņa “Pīlēns” (685 patīk)

www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/videos/456183429788418

Žūrijas simpātijas balvu iegūst Jevangelina Gladiševa!

www.facebook.com

Būs arī veicinošas balvas, organizatori tuvākajā laikā sazināsies par pārsteiguma  saņemšanu.

Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

Papildus informācija:

Latgales plānošanas reģiona

projektu asistente Anna Stalidzāne

e-pasts: anna.stalidzane@lpr.gov.lv.