Noslēdzies bērnu radošo darbu konkurss “Lieldienas rītiņā”!

Latgales plānošanas reģions sirsnīgi pateicas visiem konkursa “Lieldienas rītiņā” dalībniekiem! Konkurss norisinājās no 30. marta līdz 29. aprīlim, kopumā tika saņemti 72 bērnu radošie darbiņi – foto, zīmējumi un video, kas tika publicēti sociālā tīkla Facebook “Es atgriežos Latgalē” lapā un nodoti publiskai balsošanai.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu izpratni par latviešu svinamajām dienām un tradīcijām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot Lieldienu tematiku.

Konkursa uzdevumi bija:

– Attīstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli, oriģinalitāti, paust viņu izpratni par Latvijas valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku.

– Veidot saikni starp Latvijas un diasporas bērniem, iesaistot vietējā reģiona bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu skolēnus un pedagogus.

– Veicināt pozitīvu noskaņu un vienotību sabiedrībā ar saliedējošām un radošām aktivitātēm, iesaistot ģimenes locekļus.

Rezultātu apkopojums:

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un radošo ideju izpildījumu!

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Kristiāns Anufrijevs www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/6  (101 patīk)
  2. Viktorija Širina fb.watch/cHnODrkNAk/ (75 patīk)
  3. Intars Zvīdris  fb.watch/cHo5M-tDzr/ (60 patīk)

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties šeit:

  1. Daugavpils 7.PII grupiņa “Mēnestiņš”   fb.watch/cHogxOI7a5/  (224 patīk)
  2. Rēzeknes pilsētas PII “Rotaļa”  fb.watch/cHoiJCoLNp/  (168 patīk )
  3. Rēzeknes PII “Vinnijs Pūks” grupiņa “Zaķēni”  fb.watch/cHokMSk5H  (135 patīk)

Žūrijas simpātijas balva tika piešķirta Oksanai un Aronam Portnojiem  fb.watch/cHoU4aIZmm/.

Organizatori sazināsies ar laureātiem par pārsteiguma balvu saņemšanu. Uz tikšanos nākamajos Latgales plānošanas reģiona organizētajos konkursos!

Papildus informācija: Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, astrida.lescinska@lpr.gov.lv.